ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, Y ••• •d Ar•••• • • >• • • •••••••••••••• ಅರಮಗಳಾಲಾಪಕೆ ತಮ್ಮಯ ದನಿ | ಸರಿಯೆಂದಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲದಿಂ | ಹರಿಸದಿ ಮುಂ ಪೆತ್ತವರನಗಲಿ ಕಕಾಲದುದೊಳಗೊಡಲಂ || ಪೊರೆದುಂ ಮೆಯ್ಯಸಿವಣ್ಣ ಮನಾಂತನ | ನರತಂ ನುಡಿವಡೆಯದೆ ಏಕವಿರ್ದುವು | ಧರೆಯೊಳದನೊದರ್ಗೆಗೆ ತಾವೆಂಬರನಘವುಲಿಸದೆ || 33 ತರುಣಾಶೋಕಲಸತ್ಪಲ್ಲವಸದ | ದರಸುಮಗಳ ರಾರಾಜಪ ನವಮೃದು || ತರಗವನದ ಗುಡಿದು ಗರುವಿಕೆಯಂ ನೀನೊಲವಿಂದೆನಗೆ !! ವರಮಂ ಕುಡುಕುಡು ಕಾರುಣ್ಯದೊಳೇನು ? ತರವಿಂದೋದವನಂ ಮಿಗೆ ತುತಿಯಿಸಿ | ಯುರವಣೆಯಿಂ ಪೊಪುದಿನ್ನು ನಾಡಕೆಯೊಳರಸಂತೆ || ೫೫ ಸುವಚನದೊಳಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಲಸ | “ ವಣದೊಳಗೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ಕರದೊಳ್ | ನವಪುಷ್ಕರೆ ಸುರುಚಿರಲೋಚನಯುಗದೊಳಗGಕವಿಶಾಲೆ | ಸವಿದುಟಳೆ ಸಲೆ ಕೋಣೆ ಹೃದಯದೊಳ | ಗವಿರತನರ್ಮುದೆ ನೆಲಸಿಪು - ೧೫೦ || ಯುವತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರ ಕಟ್ಟಿರದೆ ಕೃತಾರ್ಧತೆಮಾಡುವಳು || ೫೩ ಕಲ್ಪಲತಾಲಲಿತಾಂಗಂ ವಿಲಸ | –ಿತರಕುಚುಗಳಂ ವೀಣಾ | ಜಲ್ಬಂ ಜೈವಾತ್ಮಕಮುಖಮಧಿನವಕುವಲಯದಳ ನೇತ್ರಂ || ಅಲ್ಪಲಲಿತಮಧ್ಯ #ನವಕದ೪ || ಕಲ್ಲೂರು ಜಗದ ಶಮನೋಭವ | ಶಿಲ್ಪಾಕಾರಂ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತಾರಾಪಾತ್ಮಜೆದು ||೫೭ ಅರ್ನೊಜಸುದಳನೇತ್ರೆಯಮಲತರ | ಪೂರ್ಣಕಲಾಶೃದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧವರ | ವರ್ಣಿಜನದ ಸುಜ್ಞಾನಚರಿತ್ರಲತಾಮೂಲಿಲವಿತೆ || , ನೇತ್ರಯುಗಂ. ಗ|| . ಸತ್ಯದ, ಈ! |