ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩) ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ಆh • ೧ . • • • , - ವನಿತೆ ನುಡಿದಳಲೆ ಚಿತ್ರಿಕಸತಿ ನಿ | ೩ ನಿಯನ ದೆಸೆಯಿಂದೀಯೆಡೆಗಾನವ | ಮನಸಿಜನಂ ತರ್ಪುದ್ರೋಗವನೆಸಗೆನುತವೆ ತವಕದೊಳು || ೬೬ ಆನುಡಿಯಂ +ಕೇಳೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿ | ತಾನನಗೊರದುದದಿಂ ಕೇಳುತ | ನಾನಾಕುವರಿದು ರೂಪಂ ಮುನ್ನವೆ ನೆ ಬಲ್ಲುದeಂದ || ಈನವಚಿತ್ರಂಬರೆದದ್ದಿದೆನೆನೆ || ಭೂನಾಧಂ ಕೇಳ್ತಾ ಚಿತ್ರಿಕಗೆದು | ನೂನನಕಲಮಣಿಖಚಿತವಿಭೂಷಣಮಂ ಮನಮೋಸದಿತ್ಯಂ || ೬೭ ಅನಿತ ಒಳಾವಾರಾಣಸಿಯಧಿಪತಿ | ಅನುಚರನೊರಂ ಬಂದಿಂತೆಂದಂ | ಜನಪತಿ ಕೇಳಮ್ಮರಸಂ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯನೊಲಿಸುವೊಡೆ || ಅನುನಯದಿಂದವೆ ಎರವೆನ್ನಂ | ವಿನಯದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದುಟ್ಟಿದ | ನೆನೆ ಕೇಳ ತ್ಯಾತುರದಿಂ ನಿಜಪುರವರವಂ ಪೊ ಮಟ್ಟಂ || ೬೪ ಸುರಪರಿವೃಢವೈಭವದಿಂದುರುಮದ | ಕರಿಯಲಸನ್ನಸ್ತಕವನಡರಿ ಸೋ 1 ದರರಾವಿಜಯಜಯಲತರ್ತನ್ನಿ ರ್ವಹೈದೊಳೆರಳು || ಪರಿವತ ಖಾರಕಜನಪರಿಜನ | ತರುಣೀಜನಸಖಿಜನವೆಯುತಿರೆ | ಹರುಷದಿ ನಡೆದಂ ವಿಕಮ೯ರವನುರುಗಂಭೀರರನಂ || ರ್೩ ವಿಮಲಕುಲಿಶವಿಭಾತಹಸ್ತಂ | ಸುಮನೋಲೋಕನನ್ನಕರಂ ನೆಗೆ | ಜಿವಿತಾರಾತಿನಹೀYಧ್ವಲವರ್ದನನನಿಮಿಷನೇತ್ರಂ || ರಮಣೀಯಸುಧರ್ಮಾವಾಸಂ ಮಿಸು | ಪವರಾಧೀಶ್ವರನೆಂಬಂದದಿ ನವ | ಗಮದೇಭಾರೂಢಂ ಶೋಭಿಸಿದಂ ಪ್ರಭ ಕುಲಮಣಿದೀಪಂ || Vo = = = = - - + ತಂದ. ಕ! • ಎಂದಂ ಕ ||