ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ MM

– /

• –

ಈತದಿಂ ಬಂದೊಳ ಪುಗುತವೆ ನಿಂ | ದಾತೋಯಜಗಂಧಿಯನಳಿನವಕಲ | ಧತಕನತ್ತ ಮಲಾನನೆದುಂ ಕೊಕನದಲಸತ್ಪದೆಯುಂ || ಶೃತಸರೋಜವಿಲೋಚನಜುಂ ವನ | ಜಾತಲಲಿತಕುಟ್ಕಲಕುಚೆಯಂ ವಿ | ಖ್ಯಾತವಿರೋಚನನಿಭತೇಜಂ ಮನಮೋಸದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂ || ನಿಟ್ಟೆಸಬ್ಬಣ್ಣಳ ನಿಗುರುಳಬಲೆಯು | ಬಟ್ಟನೆಸೆವ ಬಲೆಯಂಬೆರಡುಂ | ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲ ನಡುವಲಿಜುಂಬಿನೊಳಡಗಿ ಸುರಭಿಸಸ್ಯ || ಕಟ್ಟೋಲೆಯೊಳೆವೆಯಲುಗದೆ ನೀಡುಂ | ನಿಟ್ಟಿನ ನೀನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪು | ಲಟ್ಟೆ ವಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರೆ ಕಾಣಲೊಡನೆ ಕಲವೊಯ್ದು || ೧೦ ಮತ್ತಾವದಿರವಿಲೋಚನೆ ತುಲುಗೆವೆ | ಯೆತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾkವಣ್ಣಂ || ಮುತ್ರಿ ಮನೋಹರವಾದುದು ಮಾನವಮದನನೆನಿಪ ನೃಪನ || ವೃತವದನವಿಧುಮಂಡಲದೂಡಲಂ | ಪದ ಕುಂ ಸುಧ-ಎಂ ಪಕ್ಷ | ಬಿ ತಾಲದ ತನಿವಣ್ಣುಂ ಮಿಗೆ ವಿಭ್ರಾಜಿಸುವಂದದೊಳು | ೧೧ ಅರಮಗನಂ ಕೆಲ್ಲಯಿಸುತ ನೋಡುವ 1 ತರುಣಿಯ ಕೇಕರರಟಿ ಕರ್ಣಾಂತಂ | ಸರಿದು ಕರಂ ವಿಭಾಜಿಸಿದುದು ಸಚರಾಚರಭೂಮಿಯೋಳು 1 ಒರಿದುಂ ಚಿಕಿಳು ಚತುರತೆಯೊಳು || ಗರುವಿಕೆಯೊಳಗೀಯಭಿನವಮದನಗ | ಸರಿದುಪ್ಪವರಂ ಕಾಣೆನೆನುತ ೬ ವಿಯೋ೪೨ ಕಣ್ಣು ನಿರ್ವಂತ ||೧೦ ಸಿರಿಮೋಗಮಂ ನಸುಬಾಗಿ ಕರಂ ಭೋ || ವರನಂ ಪುರ್ಣಿಸಿ ನಡೆ ನೋಡುವ || ತರುಣಿಯ ನಡುಗಣೆಳಗಾವೆಯಾನುರ್ಬನಡರಿ ಪರಿಯ || * ಯುಡುಗದೆ, ಖ! ಸಿ.ಚೆಂ. ೩,೫! . ಗರುವಿಕೆಯೋಳ್ಳರಚತುರತೆಯೊಳೆ..! 1, -