ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ &M SHಪ್ಪು- ರು. -- ... ಆಗಸವ ಭ | ವಂದು ನುಲ್ಲನ - ಕದಳ ೨ | ಕಾಂತ ಕನತ . 'ಸರಿನದೊಳ ಗತಿಮುದದಿಂದ || ತಂತಸ ಏಕ ೮ ನವ || ಕಾಂತಂ ಪರಾತ್ಪರಸುತ | ಸಂತರಿದ, 3 '. ..ಮರುನಿಯಧಿರಾಜಂ || ೫.೦ ವಿಲಸರ್ದ JCS3ು | ಗಂತರವಿಧ ನಿ ೨ ನಿ೨ || ಲಿತರ : 3 ಸುವರ್ಣಾಧಾರಂ 11, ವಿಲಸಿತರ್ಲ -- ನ - ಜಿ ! ನಲವತರು 5ರಂ ಆಸ್ಪ, | ಗಳಗನಪುರ , " .ಲತಾಘ್ರನುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ || ೫೩ ( ಬದ ನರನರ ೧೮ ೯೦ ವಿನಮಿತ | Tುತವಿನಯುಗ ೩೦೧೦ ರುಜಿನಗಲ್ಲ ! ನರ್ವಸಿದವ- ಧನ ಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣಂ || : ವನ - 5 - 0 ) ಸಂ | ಮದದಿಂ ರ.ಸಿ ... ನೃತಕಾವ್ಯ ! *ದವಿ ಮನ ದರ 1.೦ ದಶ ರುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಸುಪ ಸಂಧಿ ||೫೪ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ೦. () ()