ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


H:) ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ೧ » #*

  • • • •ranna .
  • AnnAAy

ಲಲನೆಗೆ ಸೀರೆಂರ್ದ ಮುದವತಿಯು | ಕಳ ಸಮನೆ ಕರಿದುಗಳಂ ಮಂ | ಗಳ ದೇವಿಗೆ ವಧುರಾಮೃತಮಂ ಮಜ್ಜನಕೆವಂದದೊಳು ||

  • ಲೋಳೆಗೆಗೇಬುವ ಶಲೇಟೆಯ | ...vಪನಲಂಬಕಣಂಗ೯ ತೀವಿದ | ಹರಿಣೆದು ತನುವ ದುಗುಂದಿ ತೊಡೆದಾ೪ಜನವುಡಿಗೆ || ಕರಮೆಸೆದುದು ನಿ ದಂಗಜರಬರಂ | ಸರಸವಿಟರ ನಿಡುಗಂಗಳನುರು | ಭರದಿಂ ಬೀಸಿ ತೆಗೆದ ಬಲೆ ನಿ೦ಗೊಂಡಂದವನನುಕರಿಸಿ || ೫

ತೊಡಲೂವಿನ ಗಾಲಿ ನನೆಗು ನಿಡು | ದಡೆ ಮನೋಹರವಾದಚ್ಚು ತರಂ | ಗೊಂಡಿದ ಹೊಸಹೊಂಗೇದಗೆ ಸುಳೆ ನವರಸ್ಯ ತತಿ || ದುಂಡನುಡಿಯೆ ನೀಲಿಯ ಸಯಿಗೆಬೆನೆ | ತೊಡೆದ೦ತದ ತರುಣರತ್ನದ ನು | ಇಂಡೆ ಮನೋದವನೇಣವ ಪೂರಂದದಿನೊಪ್ಪಿದುದು || ಸಿರಿನ ಕಲೆಂಬ ದಂಟರ ಲೇಖನ | ನುರುಕಬರೀಮದನಾಸಿತರ್ಸ೦ | (ರರಿಂ ಸಿಡಿವುದೆನುತ ಮುದಕಿದ ರಮಣಿಯ || ಗೊರೆಯೇನಲರಲೇಳ ಸರಾಗದಿ | ಸಿರಿಲಣ ಗು ಸಾವನನೆತ್ತಿದಳೆನೆ | ಗರತೋದ್ದಾರದ ಸಬ್ಸೈರು ತಿಲಕಂ ತೊಳಗಿದುದಾಸತಿಗೆ | ಅನ್ನಿಹವ ತಿಂದವ ಬಳೆದೊಡೆ ನಿವು | ಗೆನ್ನಾಣೆಬೆನ ತಲೆ ನೇರಾಣಿದು | ಕನ್ನ ಡಿಮೊಗಮಂ ತುಂಬಿ ಬಳೆವುದಂ ಕಂಡು ಬಿದಿರು ವನಿತೆ || ತಾನ್ನಿ ಅಸಿದ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳನೆ | ಕನ್ನದು ದೀರ್ಘವಿಲೋಚನಕೋರ್ವಳೆ ! ಚೆನ್ನೆ ಸರಾಗಗೊಳಿದ ಕಲುಕದ ರೇಖೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು | . ದುಂಡು, ಗ!!