ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ ೬೯

  1. »+ v n+++•••••••• \v

v S4 – a ಕುರ್ಗದಿರ್ವಕ್ಕಿದು ಕುಸುವಾಹಾರಿದು | ಪೊಳೆವಳವಿನ ಕರಿದುಹಕ್ಕಿಯವೊ೮ | ಲಲಿತಾಂಗಿಯ ಕಣ್ಣ ನಲಿದುವು ಭೂವರಕುಲಚಂದಮನ || MV ಎಸುಬುಗಳ ಹಿ...ಕುಹಿಸಿದಾಗ| ರಸದಾಳಿಯು ಬಿಲೆ ಬಾಗುವ ನವ | ರಸಿಕನ ರೂಪು ಕರಂ ಬಗೆದಾಗ ಪುಟ್ಟದ ಲದೆ » !! ಪೊಸಜ ಇವನೆ ಸಿರಿಮೊಗ ಬಗಲು ನಿ೦ || ದೆಸಕಂಗಂಡು ಕೆಲದ ಕಂಚುಕಿ ರಂ || ಜಿಸುವ ನವೀನಕುಸುಮಮಾಲೆಯನಿತ್ತು ಸರಿದಳಂತೆಂದು || ರ್೫ ಕುರುಜಾಂಗಣಜನಪದದ ಮತಂಗಜ | ಪುರದನಾಥಂ ಶಶಿ ಕುಲದೀಪಂ | ಸ್ಮರರೂಪಂ ಸೋಮಪ್ರಛತನುಜಂ ಸಕಲಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ || ಪುರುಷನಿದಾನಂ ಪುರುಚರಿತಂ ಸುರ | ಪರಿವೃಢವಿಭವಂ ವಿನಮನಿದಾನಂ | ಚರಮಾಂಗಂ ಜರುಜಾಯಾಪತಿ ಜದುನಿನಗಿದು ಮಾಲೆಯನು || ೬೦ ಎನುತೊರೆದಭಿಜಾತೆದು ರಂಜಿಸ ನುಡಿ | ಏನಿದು ಮನಗಂತುರದಿಂ | ವನರುಹದಳಕಲ್ಲಲಿತವಿಲೋಚನ ಪೂವಾಲೆಯನಾಂತು 11 ಅನುರಾಗದಿ ಗುಣರತ್ನ ಗ©ರನ || ಮನಸಿಜನಿಭನೆಡೆತಂದಳು ಮೋ | ಹನನಿಧಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ನವಶೃಂಗಾರಶರಧಿಗೆಯ ರ್ಪಂತೆ 1 &? ಸುರುವರಸುರಭಿಲತಾಂಗಿ ನಡದು ಎಂ | ಬರದಾಸತ್ ಭವಂಶನಮೇರುಗೆ | ಭರದಿಂ ನೂಡುವ ಪದದೊಳಗಾನವಮಂದಾರದ ವಾಲೆ || ಕರಮೆಸೆದುದು ಕುಸುಮಾಯುಧನಾಕೆಯು 1 ಕರದುಗರಂ ಮತ್ತವನ ಕೋರಂ | ಸಿರಿಗಂ ಬಿಡಬೇಡೆನುತಿಕ್ಕಿದ ಮೋಹನಸ್ಸಖಲವಂತೆ ||