ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಸ್ಯ ಸಂಧಿ. - () - ಸೂಚನ !! ಸತಿಯಂ ಬೇಡಿ ಸವರಧರೆಗೆ ಚ | ಸಿತಗನ ರವಿಕೀರ್ತಿಯು ಬಲಮುಲ ಸ | ನ್ನು ತಸಾಹಸಿ ವಿಕೃವಕರನ ಬಲವು ಸes ರಾದಿದರು || ಸುಗುಣೆ ಸುಲೋಚನೆ ಸುದತೀರತ್ನಂ | ಬಗೆದು ತನ್ನ ಬದುಭೂಮಲಗೆ | ಮಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಮಾಲೆಯನಿಕ್ಕಿದುದರ್ಕಬದವನಿಖರ ಮುಖಂ || ಪೊಗೆಸುತ್ತಿದೆ ಪೂತಗನ್ನಡಿಯಂದದಿ | ಪೊಗರದವು ಪೊಗಸಿನ ಚಂದಂದೂ | ನಗೆಗೆಟ್ಟುವು ತುಹಿನ ತುಬಾಗಿದ ತಾವರೆಯನ ಕೆರಗಿಯುವು ! y ಆನ್ಸಸಸಮುದದುದೊ ಆ ಭರತೇಶರ || ಸನು ಪಕಮಾಲಿ ಮದೋದ್ಭತ | ಮಾನಸನತಿನಿಷ್ಟುರಿ ಸಿತಗಂ ರವಿಕೀರ್ತಿವೆಸರ ನೈತಿ ವರಾನಿನಿ ತನ್ನ ನೋಡದೆ ಜರುಢ | ವಿನಾಥಗೆ ಮಾಲೆಯನಿಡ ಕಂಡನಿ 1 ವಾನಂಗಟ್ಟು, ಮನದ ಖ ತಿಯಿಂ ತಾನಿ ತಂದೊದcು ದನು !! ೧ ಛಪ್ಪನ್ನ ಮಹಾರಾ ” ಮೊದಲಾ | ಗೊಪ್ಪುವ ಸೃಥಿವಿಪರೆಲ್ಲರ ತಮ್ಮದು | ದರ್ವಮನುಜದೊಂದಿಸಿಸಂ ತಡವಂ ವಾಡವೆ ತ ಮುಗುಳ | ನಿಪ್ರೊಸತಪ್ಪ ಸುವಸ್ತುವನಮ್ಮಾಯ ! ದೊಪ್ಪಂಗೆಲ್ಲಾ ಲೋಕವವವ5 | ಕಪ್ಪಂದವರಲ್ಲದ ನಿರ್ನೆರ ವಾಗಿರ್ದವರಿಲ್ಲ ||೩ ಇಂದಾಸ್ತಿರತ್ನಂಬೆ ರಸುತ ತಾಂ | ಬಂದವನತನಾಗದೊಡೆದುಕಂಸನ | ಕೊಂದು ಕುಲವ `ನೆಲ್ಲಮನಂತಕನೂರಇತಣವಂ ಮಾD೧ ||

  • $, ತೆ೦ದುಸಿರಿದ, ೩ ||

+, ವತಾರಿರ್ದ , ಕ||. * * * - - - - +, - -- -------


----