ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ V-H - r + a r +

, ದಿಕ್ಕರಿನಿಕುರುಂಬವನುರುಮುದದಿ | ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಗಜಘಟಿ ಘನದೊಳೆ ಖರ | ಮುಕ್ತ ಮನದ ತರಗಂ ರವಿರಧಮಂ ಪರಿತದೊಳು || ಲೆಕ್ಕ೦ಗೊಳ್ಳದ ತೇರಂತಕನೊಳ | ಗೆಕ್ಕೆಯೊಳಂ ಹೊಕ್ಕುಳಿಗೊಳ್ಳೆನೆನಿ | ಬೊಕ್ಕ ತುಳದ ಘಟನಿವಹಂ ನಡೆದುದಿಳಧಿಸನಂ ಬಳಸಿ |lar ಜನನಂ ಜಕ್ಕುಲಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿದು | ಹವಣಂ ನೋಡದೆ ಕೆಣಕುವ ಮಿಶ್ರವ | ನವಗಡಿಸುವ ಭೈರವನಂ ಬಲ್ಲಿರತೆಯಿಂ " ದಿಸುವ || ಬವರ ಕ ಬರಲೆನುತುಂ ಕಡೆಗಾಲದ | ಭವನಲ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಟರನಟ್ಟುವ ಭಟ | ನಿವಹಂ ನಡೆತಂದುದು ಬಲಾ ೪ನಕೀರ್ತಿಮಹಿಪನೊಡನೆ ||ರ್೧ ಕದನೋತರೆನಿಸುವ ಕಾಲಾಳ್ಳಳ | ಕುದುರೆದು ಕೂರುನೆದು ಘಟನಿವಹದ | ಸದಹತಿಯಿಂ ಧರಿಸಿ ರಜೋಪಮರೂಪದಿನಂಬರತಳವಂ || ಪುದಿದಾಪ್ಪಭವೀತಳಮತಿಲಘುವದೆ | ಬುಡಾಪೆರ್ಬಲಭಾರಕೆ ತಲೆಮca | ದುದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಣ್ಣ ಪುದೇ ಧೂತಳಮಂ ಪೊತ್ತ ಹಿಪತಿದು || -೦೦ ಇತೆದಿಂದೆಂದಾಹವಧರ | ತಳದೊಳಿ ಮದಹರಧಾಶ್ಯಪ | ದಾತಿದು ಗಾಜುಗಳಂ ನೆಲೆಗೊ - ಸಿ ಭರತಸುತನಿರಲತ | ಆತೆಂಕಣದಿಗಧೀಶ್ವರನೆನೆ ವಿ | ಖ್ಯಾತಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಜಯಸ್ತಿ | ಪ್ರೀತಿ ಪದಂ ಜಯಭೂಪತಿ ರಣರಸಿಕಂ ಕದನಕೆ ನಡೆದ೦ | ೧ ಭುವನಕ್ಕಾ ಸ್ವರವೆನಿಮಾ ! ಹವಮಂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಮೆನುತುಂ | ದಿವಿಜೇಂದ್ರನುಮಂ ದಿಗಧೀಶರುಮಂ ದರ್ವೀಕರಪತಿಯುಂ || a -- - -- -

  • ನಿಕರದ, ಕ||

ಎಟಂ ಕ||