ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ pAAMANA ಬಿತ್ತರವಾದ ಕಡಲು ಕುಲಶೇಖರಿಯ || ತುತ್ತತುದಿಯೊಳುದಯಿಸಿ ನೆಲಗಾಡಂ | ಪತಿ ಪರಿವ ರಕದವಸರ ನದಿದಂದಮನನುಕರಿಸಿ 11 ೦೦ ಹರಿಸದಿನಂತಕನೃಪತಿ ನಿಜಾಂತಃ | ಪುರವನಿತಾಪತಿಸಹಿತ ಕಿಡಿಪ | ವರನಂದನನುಂ ನಳನಾಕರವುಂ ನಿಗೆ ಸೊಗಯಿಸುವಂತ | ಉರುತರಪತ್ರ ಮುಖಖಳ್ಮು | ವರುಣಕುವಲಯಕಬಂಧರಧಾಂಗದಿ | ಪಿರಿದುಂ ಕಸ್ಥ ಮನೋಹರಮಂ ಪಡೆದುದು ಸಂಗರಧರಣಿ ||೨೩ ಗುರಿಯಂ ಪೂರಾ ನಯ ಪೋಂದೋವಲಿಂ | ದುಡಿದ ಪತಾಕಾಪಟಸಂತತಿಯಿಂ | ದೆಡವnಯದ ಸರ ವತಿಯ೦ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡೆದ ಭಯವಿಟ್ಟ || ಗಡಗಳ ನೋವದ ಗೇರೆಯವಂ ಕೆ || ತಡಸಿ ಕರಂ ಬೆಟ್ಟ ತು ಭೂತಂಗಳ | ಗಡದ ಪಾಳೆಯವಾದಾರುಣಮಸ್ತಾಹವಧರಣಿಯೊಳು ಗಿಳಿ ಅಡದಿಂದರುಣಜಲಂಗುಡಿದೆಲುವಂ | ಕಡಿದು ಮಿದುಳನುಂಡೂಣನರಮಂ ಕಾ | ರ್ದಡಸಿ ನೊಣೆದು ನೆಣನಂ ಪಿತ್ತವನ್ನು ನೀರ್ದು ಕರುಳ+ನುಗಿದು | ಸುಡುಬಾಡಂ ಸುಟ್ಟಾ ಸುಂಟಗೆದುಂ | ತಡೆಯದೆ ಮಲ್ಲು ತೊರಳದಂ ಫಿದಪ್ಪಿ | ದುಡಿದುದಿದ ಪಲ್ಲಂ ಮುಕ್ಕುವ ಮರುಳೊಪ್ಪಿರುವಂತಲ್ಲಿ !೨೫ ನಲಿವ ಮರುಳೆ ನಗುವ ಮರುಳೆ ಕೆಕ್ಕಸ | ಗೆಲೆವ ಮರುಳೆ ಕೈಸುಗುಟ್ಟುವ ಮರು | ಳುಲಿವ ಮರುಳೆ ಕುಣಿವಮರುಳೆ ಬಿ ಅವಮರುಳೆ ಮಿದುಳುಂಡು!! ಮಲೆವ ಮರುಳ ಮಮ್ಮುವ ಮರುಳೆ ತಲೆ | ಯೋಲೆವ ಮರುಳೆ ಸೊರ್ಕುನ ಮುರುಳಿರದಂ | ಗಲವ ಮರುಚುವ ಮರುಳಪ್ಪದುಮಾಧುರಧರಣಿಯೊಳು || od -~- ೯. ಯು | ಗರುಣ ಗಲ್ಲಕೆ! +, ನಗಿದು ಗ| 3. ಚನಮಿಂಟೆ, ಗ!!. $ ಚರಿ, ಗ||