ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


how ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, ತಳತಳಿಸುವ ಹೂವಿನ ಬೋದಿಗೆಯುಂ || ಬಳಸಿದ ಹರಿನೀಲದ ಲಂಬಣಗಳ | ತಿಳಿಗೊಳದರಾಬ್ಬ ಮನೋಲಯಿಸಳಿವಾಲಿಲೊಪ್ಪಿದುವು 118 ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಂಭದ ಮದನಿಕೆಯೊಳೆ || ಕೆತ್ತಿದ ಕುಲಿಶದ ಕೇಸರಿಗಳ ಚ | +ನಿತರಮಂ ಪಡೆದುವು ಮೂಲೋಕವನೆಲ್ಲಮನದಟಲನ !! ಮತ್ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಂ ಕೊನೆ | ನುತ್ತಾ ಸಂಭೋಧರದೊಳೆ ಜನಿಸಿ ಕ || ಅತ್ತು ಪ್ರರಿಸಂದಿನ ನರಸಿಂಹನ ಭಂಗಿಯನನುಕರಿಸಿ || ೫ 9 ಜಳಜಿತದ ಜಂಗುಳಿ ಜಲವಿಹn 1. ವಳಿ ಜಲಚರಜಾಲಂ ನೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ | ಜಳಕನೆಸೆವ ತೆಳುವಳುಕಿನ ಬಿಂಗದ ಮೇಲ್ಲ ಬ್ಲೊಪ್ಪಿದುದು 11 ಎಳೆಗತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸ್ಸಾನಂ || ಗಳನಿಧಿಯುಂ ನೋಡುವೆನೆನುತಂಬರ | ತಳದಿಂದಿವಮರಾಪಗೆಯಿರವಂ ಏಂದುಂ ನೆನೆಯುಸುತ | ತೋರಮುಡಿಯು ತೊಳಗುವ ಎಲೆಗಳ | ಭಾರಂತ ಕಟದ ಕಾಂತಯುರಾ | ಕಾರದ ಪು ೨ಕೆ ತೀವಿರಲಾಬಿಕ್ಷೆಗೆ ಭಸತಿಯೊಡಲಂ | ಪೂರಿಸಿದನುರಾಗರಸಂ ಚಿತ್ರದ | ಕೇರ ಮೊದಲ ಸಂದಿಯೊಳುದ್ರೆದವೊಲೆ | ಕಾರಣೆಗಿಕ್ಕಿದ ಘನೃಣರಸಂ ಕಣೋ ಪ್ಪಿರುವಂತಲ್ಲಿ 114 ನಿಂತ ವಿನಾಕಿ ಪಯೋಟೋದರ ವಿಧಿ | ವ ೨೧ತಾದವರೆಲ್ಲವರಂ ತ , ಗೆಲೆ | ದಂತತಿಲಘ ಮಾಡಿದ ಗಪಕನೇಂ ಎಡವನೆಂದನಯ್ದು | ಸಂತಮನೋ ವನೊಳ ಬಿಡಬೇಡನು | ತಂ ತವೆ ಸಾವನೋಲೆ ಕರದೊಳೆ ತೃಣ || ಮಂ ತಳ್ಳಿದೆ ಹರಿನೀಲಮಣಿಯಪುತ್ರಿಕೆ ಓದುವಲ್ಲಿ || +, , ಕ || |