ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


V) ಜಯನವಕಾಂ ಧೂಪದ ಧೂಮಕಲಾಕ ತಮಾಲಂ | ದೀಪಾವಳ ತುಜುಗಿದ ಹಸುರ್ಗಂಭವು | ಬೇ ಈ ತೀಪಿದ ಸಂಪಗೆ ಮುತ್ತಿನ VoಎಣವಲEFoಖಂ || ರೂಪವತಿಯರುಲುಹೇ ಕಳಕಂರಾ | Wಪಂ ಪಂದಲೆ ಪಲ್ಲವತತಿಯುನ | ಲಾವುಸಸಮುದವನಂಬೋಲಿ ಸೊಗಯಿಸಿತಾಸದನಂ 1೯ ಎಳವರಯದ ನೀಯರೊಲವಿಂ ಕ | ಸ್ಕೊಳಪಂದದಿ ಕಟ್ಟುವ ಲಂಬಣಗಳ | ಹಳಹಳಹಳಚನೆಸೆವ ಹಳದಿಯ ಹರಿಳೆ ಮತ್ತಾಕೆಗಳ | ಚಳತಿಗೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದುಣ್ಣುವ | ಬೆಳಗು ಸರಿದು ಪೊಳಯುತ್ತಿರಲೆಸೆದುರು | ವಿಳಸದೃಢರದ ಮೇಗಣ ಸೂತ್ರವ ವೆಂಬಂದದೊಳು ||೧೦ ಮಂಗಳನತಿ ಮರಕತಮಣಿದೊಡವಿ | ಸಿಂಗರಿಸಿದವೊಲೆಸವ ಪೊಸಜಾಗದ | ಜಂಗುಳಿಯಿಂ ರತಿದಭಿಷೇಕದ ಕೊಡನೆನಲೆಸವೈರಣೆಯಿಂ || ಅಂಗಳವಾದ್ಧರಿಲಕರ್ಷಣಮುಖ | ಮಂ ಗಲವಂದು ಮಿಸುಪ ನವವದ | ಸಂಗಡದಿಂ ಸಲೆ ಸೊಗಯಿಸಿದತಾ ಮದುವದು ಮಣಿಸದನಂ ||೧೧ ಬೆರಲುಂಗುರದ ಬೆರಕೆವಣಿಗಳ ರುಚಿ | ಸುರಧೇನುವೆನೆ ಪೊಳೆಯಲೆ ಕಂಕಣರುತಿ | ಮೊರದಿಕಿಮೋಗೆನೆ ಘನಕುಚದುರಸೆದು ಚಳಯಂಗುರವ| ಪರಿಮಳಜಲದ ಪಲವು ಪನಿಯರಯೂಳೆ | ಕರಶಾಖಾನಖದು ರುಚಿ ಎಂ | ಧುರವಾದುದು $ತಳಿವಿದೋಳೆ ಮನಗುವ ವಿಂಚನ ತಜನಾಗಿ ೧೨ ಕತ್ತುರಿಯಿಂದನುಮಾಡಿದ ನೆಲದೊಳೆ || ವೃತ್ತ ಪಯೋಧರಯೋರ್ವಳೆ ಸಂತಸ | ವೆತ್ತು ಮಸೆದ ಊರುಗರಿo ರೇಬಿಸಿ ಬಿನ್ನಣದಿಂದಲ್ಲಿ 11 $, ತನಿ ಖ