ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ M ಉಡುಪನನೆಯರುಲಿವ ಧವಲಧ್ವನಿ | ಯಡಸಿದ ಕಹಳೆಯನಲಿ ಪೊನ್ನಂದಳ | ವಡರಿದ ಮದವಣಿಗನ ಮುಂದೆಯ್ಯುವ ನೃಪತಿಲಕರ ಸಲವು || ಕೊಡೆಯರಸಮಂ ಪಂದಲಿಸುತ್ರಂ | ನಡೆತರೆ ನನೆವಿಲ್ಲಂ ರಿಪುದುರ್ಗಕೆ | ನಡಯಿಪ ಗಡಣದ ನಡಚಪ್ಪರಮೆನಲನಕವನದುದಾಗ | ೦೬ ತುಂಬಿವಸುಳೆ ಗ್ರಂಕರಿಸುವ ತಸನೀ | ಯಾಂಬುಜಮೊ ಚಿತ್ರದ ರತಿಯೂದುವ | ಕಂಬಗಳೊವಿಂಬಂದದಿ ಕೇಳರ ಕಿವಿಗಮರ್ದಸಾಗಿ || ಇಂಬುವಡೆದ ಶೋಭನಮಂ ಮಾಡುವ | ಬಿಂಬಾಧರೆಯರ ನಿಜಮಾನಿತಮುಖ | ಬಿಂಬವುಮಾನುಸ್ಕೊರಲುಂ ಕಣ್ಣೆ ಮನೋಹರವೆ ದುದು How ಕಡುಸೊಗಯಿಸುವುಗುರ್ವೆಳಗುಮನಲರ್ಗ | ಜ್ಞೆ ಡೆವೆಳಗುವನೊಡಗಲಸುತ್ತಕ್ಷತೆ ! ಯಿಡುವ ನಿಬಿಡಕುಚೆಯರ ಮಧ್ಯದೊಳದ್ದುಂದ೦ದಳವಿದು H ಸಡಗರದಿಂ ಮಧುಪರ್ಕವಿಧಿಯನಾಂ | ತುಡುಪಮುಖಿಯು ಮುಂದಣ ತೆsಯೊತ್ತಿನ | $ ಬಿಡುಮುತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿನೆಡಗೆಯೇmದನರಮಗನಾಗ | of ಅನ್ನೆಗಮುತ್ತ ಮಲಗ್ನದ ಎರವಿನ | ಸನ್ನೆ ವತಿಯಿನೋಸರಿಸುವ ಜವನಿಕೆ || ಮುನ್ನೋಡುವ ಜನಜಾಲದಿನಂಗಜನೃಪವರನನುಮತದಿ || ರನ್ನದ ಮಂಡಪವೆಂಬಂಕದ ಕಳ | ದಿನ್ನಗೆಗಣ್ಣ ಕಡೆದು ಕೂರಸಿಯಿಂ 1 ಚೆನ್ನಿನೆಸೆವ ಮದವಕ್ಕಾಸನಳಂದದಿನೊಪ್ಪಿದರು || ೩೦ ಬಿಟ್ಟಿ ಪುಳಕವೆನಕದ ಮೋಹನದೊಳೆ | ಗಾಜಿ ಮನಂ ಮೆಯ್ಯ ವಿರ $ ಮೊದಲ್ಗಳು | ಗು ಬೆನಕ ಬೆರ್ಚುವ ಧೀರತ್ವಂ ವೈ ವರ್ಣತೃವನು | $ ಸಡಗರಿಸಿದ ಕ||. ... ಮೆದ, ಕ।।