ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೧V ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವೇಮಂಜರಿ | (ಸಂಧಿ veryon - - - - ಕೊರಲ ಸರದ ಗುರುಮಂತ್ರಮನಿರದು | ಚರಿಸಿ ಎಣಿಕ ವ ಕುವಂದದಿ } ಹರಿಸದಿನುಗುರ್ಗಿಬಿಟ್ಟ ನರಸನಂಗನೆಗಾಸುರತದೊಳು ||೪೯ ಪೊಸಮಂಚದ ಮೇಗಣ ಕೆಂಬಟ್ಟೆಯು | ಮಿನುಗುವ ಪಾಸೆಂಬಕ ಡದೊಳು ನವ | ಘುಸೃಣವಿವಿಶ್ರಿತಗಂಧರಜಮನಂಗದೊಳಿಟ್ಟಾತುರದಿ || ನಸುಸಡಿಲಿದ ತಕೈದು ನಿನ್ನಾಣದಿ || ನಸಮಾಯುಧನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿರೆ ಭರ | ವಸದಿಂ ಮೋಹನಮುಲ್ಲಗಲಹಮಂ ಮಾಡಿದರಾಪ್ರಿಯರು || ೫೦ ಕಿಲುಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯೆಂಬ ಶಿಶುಗಳಂ | ಹೆಲುವ ಸಮಯದೊಳಗವೇದನೆಯಿಂ | ದುಜದ ನರ ಸುಕರಕಂಬದ ವಾಟ್ಟೆಯೊಳಾಸುನಿಲಿಂದ !! ಕಿಬೆಮರ್ವನಿಯೋಗೆವವಸರದೊಳಿ ಬಾ || ಮೈ ಆಯದೆ ಬಣ್ಣ ಸರವನುಚ್ಛರಿಸುವ | ನೆವೆ ಮೊಗದವಳೆದು ನುಣೋರಲತರಂಜನೆವಡೆಯಿತ್ತು || ೫೧ ಸುದತಿಯು ಸುಕುಮಾರಾಂಗ ಲತಿಕೆಯೆನೆ || ಮೃದುಕರತಲಪದತಲ ಪಲ್ಲವಮ್ನೆ | ಪುದಿದಲಘಸ ನಕ್ಷತಕಾಚಲಮನೆ ಪೊರ್ಕುಟ್' ಸರಸಿಯನೆ || ಸದಮಲತರಲಾವಣ್ಯಂ ಕೃತ್ರಿಮು | ನದಿಯೆನೆ ನಿಡುಸುಯಮೆಲ್ಲೆ ಲರೆನೆ ಸ | ಮೈದದಿಂ ಸುರತವನyಡೆಯೊಳೆಸೆದೆಂ ಭೂವಿಾಶ್ಚರನು || ೩೦ ಸೆಳಮಂಚದ ಕಾಲಂಬ ರವಕೊ | ಲೋಳಗೊಪ್ಪುವ ಪಾಸೆಂಬ ಕವಳಿಗೆಯೋ | ಆಳವನೆಯವಯವವೆಂದೆಂಬ ಲನನ್ನುಸಕದೊಳಗೆ || ತೊಳಗುವ ಮದನಾಗಮಸಂಚಿಕಯಂ | ತಳುವದೆ ಬರೆವಂದದಿನುಗುರ್ಗೊನೆಯಿಂ | ಕಲೆಗಳ ನಿರದಿಟ್ಟಂ ಪ್ರಿಯನೆಂಬ ಸುಮೋಹನಪಂಡಿತನು || ೫೬