ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೧೧ ಮುಗದೆಯು ನೆಲೆಮೊಲೆಯೆಂಬವಿಸುನಿಗುಂ | ಡಿಗೆಗಳನುರದೊಳಗಿಟ್ಟುಜ್ಲಿಸುವ | ಮೊಗದಿಂ ಮೊಗಕೆ ವಿಸುಪ ತಾಂಬೂಲದ ರಸಮಂ ಮುಕು', ಸಿ || ಉಗುಳುತ ನಗುರುಳೆಂಬ ತೆರೆಗಳಂ | ವಿಗೆ ಕಲಕುತ ಸುರತಾಂಬೋನಿಧಿಯೊಳ | ಗೊಗುವಿಗೆ ತೇಂಕಾಡಿದನರಸಂ ಮದನಾಗಿ ತವಿಸ ತರದಿ || ೫೪ ಉರುಹರ್ಪಾ ಶ್ರುಜಲದ ತನುಗಂಧದ | ಸಿರಿಗಂಪಿನ ಸುಲಿಪಲ್ಲಕತೆಗಳ | ತರಳವಿಲೋಚನಕುಮುದದ ಸವಿದುಟಿಯ ಮೃತದುಗುರ ಸೊಡರ || ಸುರಭಿಶ್ವಾಸಲಸದೂಪದ ಎಂ | ಧುರಕುಚಫಲದರ್ಚನೆಯಿಂ ಪಾಣೇ | ಶರನಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪಡೆದ ಸತಿ ಸಂಮೋಹನಮುಕ್ತಿಯನು || ೫೪ ಮೋತಿಯನ್ನುyದ ಮೆಲ್ನುಡಿ ಮೊನೆಸೆವ | (ಅ) ಬಾಯ್ 'ಗೆಡೆವಿಡದರದಾಡುವ | ನಂದಂಬಲವೆಡವಯದ ಕೊರಲುಲಿಯೆವೆರುಲುಗದ ನೋಟ || ಸಅಬಿಡದಪು ರಸವನೂಸರ್ವಿಂದುಟ | dಪನಿಡುವ ಕರುಗುರಬದಲಿಸಿಕೆ 1 ಆಸೊಗಯಿಸಿದುವು ನವಸುರತಕ್ರೀಡೆಯೊಳಾದಂಪತಿಗೆ 11 ೫೫ ಕೊರಲೋಳೆಸೆವ ಕೂಜಿತದ ಸುಮಂತ್ರದಿ | ಬೆರಲ ಕೋನೆಯು ಬರೆದ ಬಾಸು ಬಂ | ಧುರಯಂತ್ರದಿ ಪೋಡಶಕಳೆಗಳ ಕಾಲಮನ ಎದುಪಚರಿಸು || ನರತಂತ್ರದಿನಿನಿದುಟಿಯ ಪ್ರಧದಿಂ | ತರುಣಿಯ ಮೆಯ್ಯಾಲಸ್ಯದ ರುಜೆದುಂ | ಪಿರಿದುಂ ನಿಂಗಿಸಿದಂ ಪ್ರಿಯದಿಂ ಪ್ರಿಯನೆಂಬಆಕೆಯು ವೈದ್ಯಂ || ೫೬ ತೋರಮೊಲೆಯು ಬಲ್ಗೊಡದ ಬೆವರ ಬೇ | ೩ರಂ ಮೀಯಲೆಂದು ಬಾಯೂಟಮು || ನಾರೋಗಣೆಯಿತ್ತಲರ್ಗಳ ಬೊಂಬೆಯ ಪಡಿನೆಲೆಂಬಾ ||