ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ha ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, • • • • • •/vvvvvvvvn/ frvv Art 1 FY+Y Ahhh ತಾಂ ತಳೆದೊಂದು ಮಹಾನಕ ತ | ದಂತಿದು ಸೀನನಿತಂಬಂ$ಬಿಗಿದಿನಿ || ಸುಂ ತಡೆಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಾಧದ ಕಡೆಗೆ ಅಣಿಯಿತ್ತು ! ಕರಗುವ ಕರಿಯ ಮುಗಿಲ ಕೊನೆಯೇ-'ದ | ತರಣಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗುಂದದಿ ಮದ | ಕರಿದುಂ ಮಸ್ತೆಕವೇಅದ ಮನುಟೇಶರನುಂ ಮಡುವಿನೊಳು ! ಭರದಿಂ ಮುಗುತಿರಲಿರ್ತಡಿಯೊಳೆ | ನೆರೆದ ಜನದ ಕಲಕಲನಾಸಂಚೆಯೋ | ೪ರದೆ ಪಲುಂಬುವ ಹಲವು ಪದು ಸರಿಯೆನಿಸ್ಸಿದುದು || ೦೩ ಉಗ್ರ ಮುಖದ ನಕ್ರಂ ಏಡಿದೆ ದು ದು || ರಾಗ್ರಹದಿಂ ತನ್ನಂ ತಂತಿಯ || ನಗಾಗಾಧದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ತಿಭರದಿಂದೆ ತಪ್ಪು ! ನಿಗ್ರಹKಂದಿನಿಸಗಿದುದೆ ಬಕೇ | ಕಾಗ್ರಹೃದಯನಿಜತತ್ತ ನರನಾ | ಥಾಗ್ರಣಿ ಜಲಕೇಳೀಲಿಲೆಯೊಳೆಸೆದಿರ್ದ೦ದದಿನಿರ್ದ೦ || ಅದೆ ಮುಟಗಿ ದನದೆ ನುಂಗಿದನರಸಂ | ನದಿಯು ಮಹಾಗಾಧದದೊಳನುತಂ ಕಡು | ಬೆದರ್ದಕ ಕಲರೆರ್ದೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲರ ತಲಗೆಟ್ಟರ್ ಕೆಲರು | ಅದಿರ್ದರ್ ಕೆಲರರ್‌ ಕೆಲರೋವದೆ | ಗದ+ಗದಪಂ ಕೊ೦ಡರ್' ಕೆರಂಗುಲಿ | ಬಿದಿಯಂ ಬೈಯುತುಮಿರ್ದರ್ ಕೆಲರೊಡಲಂ ಪೊಸೆದರ್' ಕೆಲರು !!೦೫ ಮಗುವಂ ಪುಗಲೆಳಸುವ ಮಾನಿನಿಯರ್' | ಹಿಡಿದಲೆ ಶಿಖಮುಖಮೊದಲಾದವmಳ | ಗೋಡVಂ ಬಿಡಲುಜ್ಜುಗಿಸುವ ಲೆಂಕರ' ನೋಡಲೊಡನೆ ಮರ್ಧೆ || ವಡುವ ಸಹೋದರರರುಹುಪಮಂ | ಪಡಲೆಳಸುವ ವಾನ್‌ ಮಹಿಪಾಲಂ | ನಡುನೀಲಂ ಪುಗುವಾಗಳೆ ಸಂದಣಿಸಿದರಾಕಟಕದೊಳು }೦೬ $ ಬಿಡದಿ ಖ೧ + ಗಾವಂ, ಕ.