ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧) ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ. ೧೫. • 2 - \/\- 2 * * ಸಿಂಗರಜೋಲಿಯ ಕುಲದೇವತೆಯ ಗೃ | ಹಾಂಗಣಸಮ್ಮೋಹನರಸಪೂರಿತ | ದಿಂಗಡಲೊಳಗಣ ಬದ್ದುದವೋ ನಿಂಗರದೆವಟ್ಟುಗಳ | ಅಂಗಜಗಿರಿದುರ್ಗಗಳೊ ಎನೆ ಚಿ || ತಂಗೊಳಿಸುವ ನವವಿಧದಣಿಗರುಮಾ | ಡಂಗವಿದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟು ಕಷ್ಟೊಪ್ಪಿದುವಲ್ಲಿ |೬೨ ಪಾರ್ವತಿಯೆಯನ ವರದಿಂ ಮತ್ಸತಿ | ಕರ್ವಿಲ್ಲಂ ಸಮೊಹನರೂಪದಿ | ನುರ್ವಿಯ ವಿಟರೆಲ್ಲೆ ರ್ದೆಗೊಳ್ಳಲಿಸಿದನೇತೆ ದಿಂವವನಾ || ಬರ್ನಳ್ಳೆ ರೆಮಲ್ಲಾರದೆನುತ ರತಿ || ತಳ್ಳದೆ ಬಹುರೂಪಂ ತಾಳಿದಳೆನೆ | ಸರ್ವರನನುಕರಿಸುವ ವಾರ ನಿವಹವೆಸೆದುದಲ್ಲ |೬೩ ಹರನ ಜೆಡದು ಎಡಹೆಯಂ ವಾಣೀ | ವರನ ಬೆರಲ ಕರವನಂಬುರುಹೋ | ದರನ ಕರದ ಕಂಬವನನರೇಂದ್ರನ ಹದ ಕುಲಿಶವನು || ತರಿಸಿ ನಿಟಲಮೃದುಹಸ್ತಾಂಗುಲಿಕಂ | ಧರರದನಂಗಳ್ಣೆಯಂ ನೋಡುತ | ಸರಿದುಲ್ಲೆಂದು ಬಿಸುಬ್ಬುದು ಗಡ ವೇಶ್ಯಾವನಿತೆಯರಲ್ಲಿ ||೬೪ ವಿಲಸದ್ವಿಶತಪುರವರಮಂ | ಕೈಳೆವೂಲದೊಳಿಭಾಗ್ಯತೆಯಿಂ ಕ | ಹೊಳಿಸುವ ಪುರಜನ ಮೆಂಬ ಬಳಸನು ದಳವಿಗೆಯುಂ ಮಾ | ಇಳೆಯಾಣ್ಮನ ಕರುಣರಸಂ ತೀವಿದ | ಲಲಿತತಓಕಮದಾಗqರಮನೆ | ತೊಳಗುವ ಬಾಗಿಲ್ಯಾಡವದಏ ತೂಂಬಿಂಬವೋಲೊಪ್ಪದುದು || ೫ ನಿರುತಂ ಶ್ರೀಯುತಿಪುರಮೆಂಬಿಂದ್ರಾ ! ವರಜನ ಮಧ್ಯದ ಪೊರ್ಕು ಹೊಂದು | ವರೆದೆನೆ $ ರಂಜಿಸ ರಾಜಾಲದಮೆಸೆಯುತ್ತಿರಲಂತಲ್ಲಿ || | ಮೆಂದೆಂಬ ಬಳಸಂ ನೆರೆ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಕಗಿ $, ಕಡುರಂಜಿಸ ರಾಜಾಲದುಮೆಸೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕ || - -