ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧y ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ಸಂಧಿ, ಓರ್ವರ ಮುಡಿಗೊರೊರ್ವರ ಮುಡಿ | ಯೋರ್ವರ ತೊಡೆಗೊರೊರ್ವರ ತೊಡೆ | ವೈರವಡೆದ ವಸ್ತು ವಿನಿರವಂ ನ ಪೋಲು ಸೊಗಯಿಸಿದುವು 118 ಆರಾಣೀವಾಸದ ಮಧ್ಯದೊಳೆ ಮು | ಹಾರಾಜನ ಕೈವಿಡಿದಗ್ರಸಿ | ಹೀರೆಣ್ಮಾಸಿರದeಿಕೆದು ಗೋಪಾಂಗನೆಯರ ಮಧ್ಯದೊಳು || ವಾರಿಜನಾಭನ ತೊಡೆಯಡರ್ದಿಂದಿರ | ತಾರಾಂಗನೆಯರ ನಡುವಣ ರೋಹಿಣಿ | ಕೈರವಮಿತ್ರನ ಪೊರೆಯೊಳಗೆಸನಂದದಿ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದಳು || ೫ ಲಲಿತಾಶೋಕತರುಣಪಲ್ಲವಸದ || ತಳದಂತಃಪುರದಬಲಾತತಿ ಕ | ಸ್ಕೊ ಳಿಸುವ ಜಂಗಮವಲ್ಲರಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತಿರಲ್ಲಿ ! ಇಳೆಯಾಂ ನವಚೈತನವೊಲು ಪ | ಜ್ಞಳಿಸುತ್ತಿರೆ ಸಾಂದರಿವೆಸರಂ ನೆu | ತಳದ ಮಹಾಸತಿಯೆಸೆದಳು ನವನಂದನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತೆದಿ | ಚಾರುಕಕೊರಂಬೂಲು ಚಂದ್ರಂಬೋಲು | ಕೀರಂಗೋಲು ವಟಪಕ್ಷ ಫಲಂದೊಲು | ಕೊರಕಿ ತಾಂಬೂಲು ನಿಂಗಂಭೋಲು ಪುಳನಂಬೋಲು ಮನುಸ | ವಾರಣಹಸಂಬೋಲು ಕೂರ್ಮಂಚೂಲು | ನಾರಿಯು ಕಣೋಗ ನುಡಿ ತುಟ ಮೊಲೆ ನಡು | ತೋರಿದುವಾದ ನಿತಂಬ ತೊಡೆಯಡಿಗಳು ಕಡುಸೊಗಸಿದುವು ||೬ ಬೆದರ್ವುಲ್ಲೆಯನೇಳಿದ ಜಿಳತಿಗೆಗೆ | ಣ್ಣಿದಿಗೆಯ ಬಿಂಕಂಗೆಡಿಸಧರಂ || ಮದನಮತಂಗವಜವಂ ಮೆಯ್ದಿರಿಗುಂದಿನ ಮೃದುತರಗಮನಂ || ವಿದಳಿತವಿಮಲಾಂಬುಜಮಂ ಸೋಲಿಪ | ವದನಂ ಪುರುಳಿಯ ಪುರುಳುಗೆಡಿಸ ನುಡಿ | ಕದಳೀಸ್ತಂಭವನೇಳಿಸುವೂರುಗಳಪ್ಪಿದುವಾಸತಿಗೆ |