ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


...) ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ - ಅನಿತಳಿಂತೆಂದೊಂದಶರೀರ | ಧನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಲೆ ವನಜಾ | ನನೆ ನೀನಾಲಿಸುವುದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಿಳಿಯಂದಂಬಡೆದು || ನಿನಗೆ ತನೂಛವದೆಹಳವಂ ತಾ | ನನುಗೊಳಿಸಿದುದಿದು ನಿಕ್ಕುವನೊರ್ವ೦ || ಜನನುತನುದಯಿಸನೆನಲಸತಿ ಸುಖವಿರೆ ದಿನವೊಂದಳು ||೪೫ ಕಡುಸೊಗಯಿಸುವಿಕುಸುಮುದವಲಮೇ | ಪೊಡವಿದನೆಲ್ಲಮನೊಂದೇ ತೋಳೊಳೆ | Sಗಡಣದಿ ಧರಿಯಿಪುದಪ್ಪುದು ನಿಶ್ಚಯಮದesಂದೀಧರೆಯಾ || ಬಡವರೊಳಗೆ ಎಡವಂ ನಾನದನೇಂ | ತಡೆದು ಸಮರ್ಥನೆಯೆನುತುಂ ನಡ | ನಡುಗುವ ನಡು ಹೊಡೆದುದು ಮತುಸಮುದೋಳನ್ನ ಸಸತಿಗೆ ! ಮೊಡವಿ ಜನಿಸಿದುವು ಮೊಗನೆಂಬಿಂದುವಿ | ನೋಡಲಾದ ಪನುಗುವವ೮ ಮೇ | ಮೈಡಿದನುರಾಗರಸನ ಪೊ೬ಪೊದುದೆನೆ ಮಾಣಿಕಗಂಡ || ಬನಡುವಿನ ಭಾಮಿನಿ ತ ರ್ಗೋ ದೊಳೆ | ೨ಾಗಸರಂಜಿಯು ಕಳೆದುರ್ವಿಲ್ಲನ | ಪಡಿಯಲು ಕೈದೊಳಗೊಪ್ಪುವ ಸೆಳೆಯುಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು |೪೬ ಮಿಣುಗುವ ಮಾಣಿಕಗೊಡವಿಂ ಮು | ತುಂಬಿದ ಚೆಂಗಲೆಲಘರಲಿ | ನಿವಿಡಿದಟ್ಟರುಣಂಬರದಿಂ ಪುಸಿದ ಕುಂಕುಮದಗ್ನೆಂ || ಮೆದ೦ಕಂಡೆ } ದೊಸೆದಾರತಿ | ದೌenಯಂ ಪೂಜಿಸ ಕೆಂಗಲ್ಪುವಿನ | ತೆನೆನೆ ಯುವತಿ ಕಲಾವತಿ ಸಿರಿಮುಂದಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸವತಿ 1 SV ಬಕಾನನಕಂದಮನ ಕಳಂಕಂ | ಕಳೆವಂದದಿ ಸಲ್ಲಿಂ ಸುಲಿಗೆಳಲತೆ ! ಬೆಳಸಿ ವyಗೆ ಮೆಡ್ಡು ನಾಲ್ಕಾಲ್ಪಗಲಿನ ನೀವಿಂದು || ಸುಖದಿಂದಿರಿಂದುದಿನಂ ಗ|| 5 ಬಿಡದೆತಳೆವುದದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರ ಭೂತಳದೊಳಗೆ ಗt ; ತುಣಗಿದ, ಗ!! -, ಗುವುದಗಿ, ಗ