ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇA ' ** ಸುನರ್‌ವೀರ' •. ಕಾನಂ ಗೊರಿಲನಿನ ದಂ ಮು | ಮೋಹನರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ || ದಾವಧುವಿಧವಾರತರರ್ಚಿಸಿ ಒಟ್ಟಾ ಪಟ್ಟದ ಹಸಿ ! ಈವಹಿಗರ್ಹ ನಿವಂ ತಾನನುತುಂ | * ಪೆಮದಿನ ತಲೆಯನೇ. ಸಿದಂ | ತಾವುಗುವಂ ಮದವತಿದುರು ಕಚಕುಂಡಲಿದತ್ತವರು ||೬೩ ಹೊಸಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹೊಗರು ಸೋಲಿಸಿ | ವಿಸುಸಂnಸಂಗದೂಳಿದ | ಪ | ಪರರನದರಣ 3ದು ಮರೀಧಿ, ಬಲಿಜಲಿಸ೩ ರಲ, { ವಸುಧುಶನ ಸಕುಮಾರಂ ಮನ || ಮೋಸದಗನ ಬೆನ್ನ ಕರಂ ರಂ | ಜಿಸಿದಂ ಬಲಸವಿರಸಖನ ಛಂಗಿಯನಂಗೀಕರಿಸಿ |೬: Jತಿವದೆ ಪ್ರಣ್ಣವಿವರಗಂ | ರೂಪಿಸಿ ದಿನದಿನದಪ್ಪದ ಕಲೆ... ! ಕೂಡಿ ಬwದು ಕುವೆಂಪುಕತನದವನೇ ನೆಂಪಗ ೪ ೨ || ನಾಡುನ ಈ ಸುಕುಮಾರನೆಳ ಎಂ | ಮೊಡವೆರ್ಷದ : ರವಹರ್ಷದಿ | ಗಾಡಿಯಿನೆಲ್ಲು ವಿಧ್ಯದ ಕಲcಡವರದು ಸಿರಾಜಿಸಿದ 14 ೫ ಒಡನ ಹೂದನು ಮನೆ ತೂಡು | ಟ್ರೊಡನಿರದುಡಿಯೂರನೆ : ಹೊಸಹರೆದು | ಬಡದ ಕೆಳ ಜಾರಿಂ ಕುಟಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಪ್ರಗಳನ: || ಗಡಣದಿ ಆದಿಪ ನದದಿನವದ | ಪದವಿ ಅನಣಂಗಿನ ಸುಕುಮಾರಂ | ಸಡಗರದಿಂ ಸಲ ಸಂಪದದ = ೧ನಮಂ ನ ಕುಹನು || ಕದಿರೇ: ದ ಕುತಾನಂ । ಪದದೀಕ್ಷಿಸ, ವಿನಕಾಂತದ ಕಲೆ' | ಗುದಯಿಸ ಹಗ್ಗಿ ಯುವ೮ 3ರುತನವು.. ದೇಹಾಂಜ ವನವ || -, ಪ್ರೇಮದೂಳೆ, 1, 5, ಹೋಲಿಸಿ ಗt ಪೂಸ ಗ||

  • ಮಣಿದು ರುಚಿರಪ್ರಭ ಗ!!

೮. ನಂದನನೆಳೆಗೂಸಿ, ಗ|| : ರನನಿಂದನೆ, ಗ| ', , ಗ, - - - -