ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೩೫ + ++++ Y ಕಂತುನಿಧಂಗಭಿವಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಯ || ನಿಂತಣ ಬಾಲನ ಕರದೊಳಗಣ ಪಟ | ಸಂತತಿಯೊಳಗೊಂದೊಂದು ಏರಿದನುರಾಗದಿ ತೋuದನು ||3 ಅಂದಂಬಡದ ಮೊದಲ ಮೂವಣ್ಣನ | ದೂಂದೊಂದuಳೊಂದಿದ ಬಗೆ ನೀಲಕ | ಬಿಂದುಕ ಸತ್ಯಕ 4 ದೂರು ಸುವರ್ತನವೆಂಬ ಹೆಸರಿನೆಸೆವ | ಸಂದಣಿಸಿದ ನವಚಿತ್ರಸುವರ್ತಕ | ವೆಂದೆಂಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ ಮನ | ಸಂದುದು ನೇತ್ರಕ್ಕಂ ಸೂತ್ರಕ್ಕಂ ಸಕ್ಕಸವನಗಾಗಿ || ೫ ಮಿನುಗುವ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಾರ್ಧದ ರಂ | ಜಿಪ ನಾಚಿತಾಭಾಸದ ಮೂವಿಧ | ರಸಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರದ ಕಬಿನ್ನ ದೆರಡು ತೆ” ! ವಿರುಪತಿಸಿದ್ಧದ ನಿಜವಿದ್ದ ಮೋ | ಹಿಸುವಾಪರವಿದ್ದದ ಬಗೆ ಲಾಕ್ಕೆ || ರಸಲೇಖಾಪದ್ಧತಿ ಭೂಸನ ಕಣ್ಣಿನಿದಂ ಪುಟ್ಟಿಸಿತು || ೬ ತೊಳಗುವ ಬಹುಚಿತ್ರದ ಪಟವಂ ಕ || ಶ್ಲೋಳಿ ಪಂದದಿ ವಿವರಿಸಿ ತೂತು ! ಬ ೨ಕೊಂದುತ್ತಮಪಟದ ಸುರುಗೆನುತ ಮುಖವಸ್ತ್ರವನು !! ಕಳೆದ ಕುವರನ ಚಂ cತ್ರದ | ನ ನವಿಲೋಚನ ನೀಡುವೆನುತುಂ | ಗಳಿಲನ ಮುಸುಕ ತೆಗೆಗಂದದಿನರಮ್ಯಂಬತೆಯಿತ್ತು 112 ಕೆಂಬಟ್ಟೆ ಯ ಮೃದುತಲ್ಪದೊಳೊಗಿ ತೆ | ೭ಂದೊಳೆ ಪ್ರುವ ರತಿಯೆನ ನವರ | ಕ್ಯಾಂಬುಜದೊ ಳ್ಳವಡಿಸಿದಿಂದಿರೆಯನೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗದೊಳು || ಇಂಬುವಡೆದ ಪ್ರತಿಲೇಖೆಯನ೮ ಕೆ || ಕಂಬಡೆದೆಸೆವಸಂಸ್ಥಲದೊಳು ಚೆ : ಅಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಪೆಣ್ಣರಿಜಂ ನೋಡಿದನಾಕುವರಂ || 2. ಗುರು ಗ!! ಬಂಧುರವತೆ ಗ!! 5 ನೃಪತಿ, ಗ|| ܩܚ - - - - -