ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, • • • • • • • • • " "

    • ** **

ಸಾಲದು ಸಾಲದೆನಗೆ ಸುರುಚಿರರುಚಿ | ಬಾಲಿಕೆ ಎಂಡುಗೊರಗೆಗುರುಳಳೆ | ಖಾಲಿಸು ಕಾರುಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನದು ನಗೆಮೊಗದೊ ಶೋಧಿಸುವ || ಲೋಲಕಟಾಕಮರೀಟಿದನೆನುತುಂ || ಕಾಲಂ ಸಿಡಿದೆಳ ಮಿಂಚುಗಳೆ೦ದೆನ | ಲಾಲಲಿತಾಂಗಿದು ಪದನಖರಣಂಗಳತ ನಿದುವು | ಜನನುತಮುಪ್ಪುನಗತಿಯ ೨೦ ಪಡೆ | "ದನಿಶಂ ತನಗೆ ವಿರಕ್ಷರನೆಗಿಸ | ವನಿತೆಯು ವೇಗಾಲ್ಕಳ ಸಾಸಂ ನಾಮಯ್ಯುವೆವೆಂದು || ಮನದೊಳ್ ಭಾವಿಸಿ ನೀರ್ನೆ ಲೆಯೊಳಗಾ | ದಿನದಿ ತಪಂಗೆಯ್ಯುವು ಕೂರ್ಮಂ ಮೇ || ದಿನಿಯೊಳದ ಸುತ್ತವರ ಸಂಬಯಸದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ 11 ov* ಸ್ಯರಮಲ್ಲನ ಸಂಮೋಹನಗದೆ | ಸ್ಯರನದಟಂಬಡದರ್ವ ಕಹಳ ಜೋ | ಸ್ಮರಶರದ ಕಲಾಸಗಳೊ ಸ್ಮರನಂ ನೋಡಗ ಮುನಿಜನರು ! ಉರುದ್ಧವನರೆದು ನುತುಂ ರ | ಕರದೊಳು ಧರಿಸಿದಸಿಯುಗುಂಡೋ ಒನ | ತರುಣೀರತ್ನದ ಕಿಟುದೋಷ ಕ ಕರಂ ಚೆಲ್ಲದಂದು 11 of ಅಂಗಭವಾದ್ಧರಿದುವಿಡಿಯಿಂದ ಧು | ಜಂಗರ ಧೈಪಶುಗಳ೦ ಹತಿಸಿ ಮ | ನಂಗೊಳಿಸುವ ನವನಾಭೀಕುಂಡದೊಳವದೆ ಕೋಮುವನು || ವಿಂಗದೆ ಮಾಡಿ ಎಬಕ ನಿ. ಸಿದ ಪೊಸ | ಪೊಂಗೆಲಸದ ಯೂಪಸ್ತಂಭಂಗಳ | ಛಂಗಿದನನುಕರಿಸಿದುವುದಯಕಮಲದಂಬ ಕಿಗ || ಮನಸಿಜರಾಜನ ಕೃತಕಾಚಲಮನೆ | ನನೆಗುಂ ಕಿಡಿಪ ನವಸಂಮೋ | ಹನಸರಸಿಯ ತೀರದೊಳೆ ವಿರಾಜಿಸ ಪುನತಳಂಗಳನೆ | ಕಾಲ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಗಾಲದ ಮಿಂಚನ, ಗ!!