ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೪ ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, • • •

  • *
  • ಉದಿರ್ದಂಗದ ಬಾವನ್ನವುಡಿಯ ಸೊಗ || ಸದವೆ ರಜನಿದಾನವಸಗಂಧಕೆ ! ಪದದಆಗುವ ಪೊಸಪರಿಮೆಗಳ ಪಸುಳಯಿಂಚರನೊಪ್ಪಿದುವು 113 ಮತ್ತದwಣಿಮುದ್ರಿಕೆಯೊಂದೆಸೆ | ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಂಡದನಾಜಯಭೂವರ | ನೆತ್ರಿ ಕರಾಂಗುಲಿದೊಳಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿಂ ಮುಂದಕ ನಡೆಯುತಿರ|| ಬಿತ್ತಜನಿಭಲೇಚರನೊರ್ವ೦ ನಭ | ದತ್ತಣಿನಿಂದಾ+ಬಯೋಳಗದನಂ | ಸುತ್ತಿರೆ ಕಂಡಾತನದೆಂದಾವಣಿಮುದ್ರಿಕೆಯುಂ ಕೊಟ್ಟಂ || ೫ ಅದನೀಯಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಖಚರಂ | ಮದನನಿಭಂಗಿಂತೆಂದನೆಲೇ ವಿಭು | ವಿದು ನೆನೆದಾಕಾರಂಮಾಡುವ ಘನಪಧದೊಳ ಮಿಯಿಸುವ || ವಿದಿತಲಸದಿದ್ದಮಣಿಮುದ್ರಿಕೆ | ಅದನವಧಾರಿಸು ನೀನೆನುತವೆ ಸಂ | ಮದದಿಂ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ ಖೇಚರನಾಗಸಕೆ ನೆಗೆದನಿ ||

ಶ್ರೀಮತಿಸಚಿವನೊರದನಿಂತೆನುತಾ || ಭೂಮೀಶಂಗೆಲೆ ನೃಪಕುಲತಿಲಕ || ಶ್ಯಾಮ ಸುಲೋಚನೆಯುಂ ನಿನ್ನಿಚಿಂ ವಶಮಾಡುವೊಡೆ | ಈಮಣಿಮುದ್ರಿಕ ನಿನಗಾಯ್ತನ || ಲಾಮಾತ ಕೇಳವನೊಡಗೂಡಿ ನ | ಭೂಮಾರ್ಗಕ ನೆಗೆದಾವಾರಾಣಸಿಗೊಲವಿಂದೆಯ ದನು ||೬ ಜಲರುಹನಮನ ಸುಲೋಚನೆಯಲ್ಲದೆ | ಬುಳಿದವರಾರುಂ ಕಾಣದ ರೂಪಂ | ತಳೆದಾಸಖನಂ ಕುವರಿಯ ಮಣಿಮಯಹರ್ಮ್ಮದ ಮೇಲಿರಿಸಿ | ಬಣಕಾತುರದಿಂದೊಳಪೊಕ್ಕಂ | ಲಲಿತಾಂಗಂ ನಿಜಸತಿರತಿದ್ದಲ್ಲದೆ | ಯಳಯ ಜನದ ಕಣ್ಣೆ ಯದೃಶೃಂದಳೆದಲರ್ವಿಲ್ಲನ ತೆಜದಿಂ ||v #. ಅ. ಗ 3 ಇಂಚರವಿನಿವಿರಿದು ಸುಖಕರವಾಯು, ಖಗ!! +, ತಾಣದೆ, ಗ|| ೯. ಚು ನುತಿರ, ಕ * ಶೂಗಿ ೩' ಈ ನವನೀಶರ ! ನೋಳಶಕ ೧೩ 1111