ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ મમ

  • * * * *

ಈತದಿಂ ಬಂದೂಳ ಪುಗುತವೆ ನಿಂ } ದಾತೋಯಜಗಂಧಿಯನನವಕಲ | ಧತಕನತ್ಯ ಮಲಾನನೆದುಂ ಕೋಕನದಲಸತ್ಪದೆಯುಂ || ಕ್ಷೇತಸರೋಜವಿಲೋಚನಜುಂ ವನ | ಜಾತಲಲಿತಕುಟ್ಕಲಕುಚೆಯಂ ವಿ ! ಖ್ಯಾತವಿರೋಚನನಿಭತೇಜಂ ಮನನೊಸೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂ || ನಿಟ್ಟೆಸಬ್ಬಣ್ಣಳ ನಿಗುರುಳಬಲೆಯು | ಬಟ್ಟನೆಸೆವ ಬಲೆಯಂಬೆರಡುಂ | ಕಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲ ನಡುವಣಿಜಂಬಿನೊಳಡಗಿ ಸುರಭಿಶಸ್ತ್ರ || ಕಿಯೊಳೆವೆಯಲುಗದೆ ನೀಡುಂ | ನಿಟ್ಟಿನ ನೀಜನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪು || ಲಟ್ಟೆ ವಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿರೆ ಕಾಣಲೊಡನೆ ಕಲವೊಯ್ದು || ೧೦ ಮತ್ತಾವದಿರವಿಲೋಚನೆ ತುಟಗೆರೆ | ಯೆತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಮೂನಂ | ಮುತ್ತಿ ಮನೋಹರವಾದುದು ಮಾನವಮದನನೆನಿಪ ನೃಪನ | ವೃತ್ತ ವದನವಿಧುಮಂಡಲದೂಡಲಂ | ಸತ್ತಿದ ಕಣಿಯುಂ ಸುಧಾ.ಎಂ ಪಕ್ಷಂ | ಟೆ ತಾಲದ ತನಿವಣ್ಣುಂ ಮಿಗೆ ವಿಭಾಜಿಸುವಂದದೊಳು ||೧೧ ಅರವಗನಂ ಕೆಲ್ಲಯಿಸುತ ನೋಡುವ | ತರುಣಿಯ ಕೇಕರರಟಿ ಕರ್ಣಾಂತಂ | ಸರಿದು ಕರಂ ವಿಭ್ರಾಜಿಸಿದುದು ಸಚರಾಚರಭೂಮಿಯೊಳು || ಒರಿದುಂ ಚಿಕೆಯೊಳು ಚತುರತೆಯೊಳು | ಗರುವಿಕೆಯೊಳಗೀಯಭಿನವಮದನ | ಸರಿದುಪ್ಪವರಂ ಕಾಣೆನೆನುತ ಕಿ ವಿಯೊಳು ಕಣ್ಣು ನಿರ್ವಂತೆ ||೧೦ M ಸಂಗಮಂ ನಸುಬಾಗಿ ಕರಂ ಭೂ | ವರನಂ ಪರ್ಬೆಕ್ಸಿ ನಡೆ ನೋಡುವ | ತರುಣಿಯ ನಡುಗಳಗಾದೆವೆಬಾವುರ್ಬನಡರಿ ಪರಿಯ || *.ಯುಡುಗದೆ. ಖ' .ಚೆಂ. ೩,೫! . ಗರುವಿಕೆಯೊಳರಚತುರತೆಯೊಳಿ.ಕೆ || 1, -