ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ +ver ಬರುತಿದೆ ಬಲೈಟಿ ಬಂಡುಣಿವಸಳೆಯು | ತಿರುವಿಲ್ಲಾ ಜನ ಪವಿಗೆಯಳ ಮೀ | ನೆರಡ ಕೊಂಡೆಲೆ ಸಖಯನಗುಳವಳಾದೊಡೆ ನೂಕಿನುತ | ತರುಣಿ ನಿಕಟವಚನವನಾಡಿದಳಾ ! ವಿರಹದ ವೇದನೆಯೋಳಿ ತನ್ನ೦ ಸ ತರಿಸಿಲಲ್ಲಿ ರ್ಪ ವಿಲೋಲಾಕ್ಷಿದು ನಗೆಮೊಗವ ಕಾಣುವ '+೪ ಜನನುತಮಪ್ಪ ವಸಂತನ ಬರವ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಸರಕೃತರುವಂದಿನ ! ಏನದೊ ಮಧುರಾಳಾಪವನುಗಂದಗೋಳ .ರಡನೆಯು | ನನೆಯು ಸರಲ ನೀ೭೦ ಬರ್ಪುದನೇ || ಮನದೊಳSಗೋವಗೆ ಬಯುಸಿ ವಿ ಕ ನೂ | ತನರ ಮಿಗೆ *ಗಯಿಸಿದ ಮುಸತಿಗ ಮು+ಭಾವದೊಳು " ಕಾಲ ಜನೆಸುರು ಕಮ್ಮ ಸರಂಗಳ ಗಾದಗ ತನಿಸರ್t೦ ತಾವರಿಸರ ! Yಾಯುತಲೋಚನನುಂ ಮುಚ್ಚಿ ನೆಲಕ್ಕೊಗಿದ ವಾಜ್ಞೆ ಬೋಳು : ಆದುಗೆಟ್ಟಿರ್ದೆವಡೆದ ವಿನ | *ದುಗೆ ಮಾದೊಗಿದಳಲವಾ- 1 ೪ಾಯೆಣೆವ ಮೊಲೆದು ಲಲಿತಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿದಾನ ಎದುಸಿ ! {4. ಈದಾರುಣವಿರಹದ ವೇದನೆಯ ೨೦ || ದೇಹಮನುವುದು ಸುಖಮಯ, ಸುಖ | ಮಾದೊಡೆನೆನಾಂ ಪೋಗಿ ಜನಿಸುವೊಡಮೀಟೆಲಿಕೆಯ ಡಸು ! ಆ ದೇವರಗಭಾಮಿನಿಯರ್ಮೊದ | ಲಾದವರೊಳಗಿಲ್ಲದeಂದಿಲ್ಲಿಂ || ಪೋದನೆಂಬುದುಚಿತವಲೆಂದು ದುದ ಜೀವನವವಳ `೩೬ ಈದುಂದದ ವಿರಹದ ನೇದನೆಯಿo | ದಾಳಸಂಗೊಂದಲರ್ವಾಸಿನ ಮೇ ! ಲಾದುತನೇತ್ರ ಸುಲೋಚನೆ ನಳಿದು ಕರು ಮೆಯ್ದಿದಳು ! $, ಗುಳಿಯದೆ, ಗ|| , ಮೋಹನ, ಗ11, ವಕ, ಖ!!