ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


AL ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, ••••••• F++ + ಆಸುಕುವರಿಸುಲೋಚನೆಯೇಅಂದ | ಭಾಸಿಪ ಪೊನ್ನಂದಣ ಮನೆ ಬಳಸಿದ | ಕೇಸರಿದಳ ಧೋಳಾಲದೊಡೆದು ರಾಗಾಧರವಟಫಲದ || ನಾಸಾಚಂಪಕದಳಕಾಳಿದು ದರ | ಹಾಸನವನಕುಸುಮದ ತನುಲತೆಯು ಸಿ | ಲಾಸಿನಿಯರ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದು ಜಂಗಮವನದಂತ |೬ ದೊರೆತನನದೊಳಗೊಂದೊರೆ ಸಿಂಗರದೊ | ಸರಿ ಸಕಲಕಲಾಕರಾಢತೆಯೊಳ ಪಡಿ | ಹರೆಯದೊಳೊರಗೆ ನಾಂದರದೊಳಗ ದುವನದೊಳು ಸುತಿ3 || ಸರಿದೂಳೆ ಸಕ್ಕಸನಂ ತನನ ಬಂ || ಧುರತೆವೆಡದ ರಾಜಾತ್ಮಜೆಯರು ಕಡು | ಹರಿಸದೊಳಾಸುಕುಮಾರಿಸುಲೋಚನರೂಡನೂಲೆಮ್ಮಿದರು || ov ಮುತ್ತಿನ ನವಮಣಿಸರದೊಡವಿನ || ೨ ಬಟ್ಟ ದುಂಬನ ಕಡುಬ ! ಇತ್ತ ಗುರುಕಟತಟದುಗ್ಯದ ತೋರಿತ್ತ ಎರಡನೆ || ವೃತ್ತ ಕುಚದ ದೊಡ್ಮಿತ್ತ ಧಾರಂ | ಬೊಡಿಯಿಡಲದ ಜೀವನದು | ನೃತ್ಯಹೃದಯುದಳವೆಳ ತಂನಂ ನಡೆದುದಬಲೆಯೂದನ | of ಎಳಮೀಂದೋರ್ಗ ಇಲರ್ಗಳ ಸವಳದ | ಪೊಳಪುದುಟಿದು ಬಿಡುವುನ ತಾಳಮ್ಮ | ನಿಜಕೆಯ್ಯ ರದಂಗಳ ತೆರೆಗೈಯ್ಯಾ ಳ ಕೂರ್ಮಸಿಧಾಂಗ || ತೊಳಗುವ ಲಾವಣ್ಯಜಲಿಂದುಳುಕುವ | ಲಲನಾಜನಮೆಚ್ಚಿತು ಸಂಮೋಹನ | ಪಳನಿ ಮೇರೆಯನ್ನುಲ್ಲಂಸಿಸಿ ಎಂದಮನನುಕರಿಸಿ || ಸುರಂಗಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಮಜನವಮದ | ನಾರಭ್ಯದ ಸಲ್ಲಲಿತಾಸಿತಕಮ್ | ರೀರಂಜಿತಧಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ್ ಪವುರ್ವುಗಳ ||