ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಸ್ಯ ಸಂಧಿ. - 0 ಸೂಚನ | ಸತಿಯಂ ಬೇಡಿ ಸವರಧರೆಗೆಣ್ಣುಜ | ಸಿತಗನ ರವಿಕೀರ್ತಿಯು ಬಲಮುಲ ಸ | ನ್ನು ತಸಾಹಸಿ ನಿಮಕ್ರವ ಬಲಮುಂ ನy Vದಿದುದು || ಸುಗುಣೆ ಸುಲೋಚನೆ ಸುದತೀರತ್ನಲ ! ಬಗೆದುದ ತನ್ನ ಜಮಭೂಮಲಗೆ | ಮಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಮಾಲೆಧುನಿಕಿ ದುರ್ದ'ದವಸಿಪಲ ಮುಖಂ || ಪೊಗೆಸುತ್ತಿದ ಪೂತಗನ್ನಡಿಯಂದಗಿ | ಪೊಗರದುವು ಪೊಗಸಿನ ಚಂದ್ರಂಗೂಲಿ | ನಗೆಗೆಟ್ಟುವು ತುಹಿನಂ ತುಜಗಿದ ತಾವರೆಯಿನ ಕೆರಗಿಯವು ! ಆಸನವುದಯದೊ ತಿ ಭರತೇಶ್ವರ | ಸೂನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಮದೋದ್ಭತ | ಮಾನಸನತಿನಿಷ್ಠುರಿ ಸಿತಗಂ ರವಿಕೀರ್ತಿವೆಸರ ನೈತಿ 11 ವಾನಿಸಿ ತನ್ನ ನೋಡದೆ ಜಮುಧೋ ! ಮೀನಾಥಗೆ ಮಾಲೆಯನಿಡ ಕಂಡ 1 ವಾನಂಗಟ್ಟು, ಮನದ ಖತಿಯಿಂ ತಾನಿ ತಂದೊದcು ದನು || ೧ ಛಪ್ಪನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ? ಮೊದಲಾ 1 ಗೊಪ್ಪುವ ಸೃಭವಿಸರೆಲ್ಲರ ತಮ್ಮದು | ದರ್ವಮನುಜದೊಂದಿಸಿಸಂ ತಡವಂ ಮಾಡದೆ ತಮಗಳ | ನಿಪ್ರೊಸತಪ್ಪ ಸುವಸ್ತುವನಮ್ಮಾಯ | ದೊಪ್ಪಂಗೆಲ್ಲಾ ಲೋಕವವನ್ನ೮ | ಕಪ್ಪಂದವರಲ್ಲದ ನಿರ್ನೆರ ವಾಗಿರ್ದವರಿಲ್ಲ ||೩ ಇಂದಾಸ್ತಿರತ್ನಂಬೆ ರಸುತ ತಾಂ | ಎಂದವನತನಾಗದೊಡೆದುಕಂಸನ | ಕೆಂದು ಕುಲವ `ನೆಲ್ಲವನಂತಕನೂರಇತಣವಂ ಮಾಂ || $, ತೆ೦ದುಸಿರಿದ, ೩ | f, ನಾರಿರ್ದ, ಕ|| * * * •••• - - - - - -