ಪುಟ:ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ.djvu/೨೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೮ ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ. ಕಿಟ್ಟ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಡುವೆ ಜಗುಲೀಮೇಲೆ ಹಾ ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದೇ, ಬಯ ಎಂದರೂ ನಿಳವು ದಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಆ ಕುದುರೆ ಕುಣಿಯಲಿ, ಬೆಳಗಾದವ ಲೆಯೇ ಎಳುವುದು; ಹೋಗಲಿ, ಒಂದುಚಿಟಗೆ ನೆಶ ಕೊಡಿ ಸಭಾಪತೈಯ್ಯ- ಕಿ., ವೆಂಕಯ್ಯನ ಛತ್ರದ ಅದ್ಬಳೆ ಯ್ಯಂಗಾರು ಬಂದಾರ, ನೋಡಿದೆ ? ಕಿಮ್ಮ- ಏನೊ ಅಳೆಯಂಗಾರಿ, ಸಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಗಾರಿ, ಯಾವಾಗಬಂದೆ ? ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗಾಲಿ-- ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಕಿಟ್ಟಿ, ಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇದೀಯ ? ರಾತ್ರಿ ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯು, ಇಲ್ಲ ನಮಗನಟ್ಟಗೆ ತಂದಿದೀಯ ? ಅಥವಾ ಎಡದ ಮಗ ಲಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆಯ ? ಸಭಾ-- ಏನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೀು ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ನಗೆ ಮದ೬ಗೇ ತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುಯೇನೈಯ್ಯ ? ಕಿ- 'ನಾಗೂ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಲಯ್ಯಂಗಾರಿಗೆ ಇರುವುದೇ Jಣ ಮದಖೆಗೆ ವಾಣಿ, ಅಪಾಜಿ- ನಾನುದಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೆ, ಹೊ ತುಂಬೋದು ಹೆಂಗೆ ? ಕಿಟ್ಸ್- ಆರಹಸ್ಯ ನಿನಗೇನುಗೊತ್ತು ? ಆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂ ಬು, ಕಂಬಳಿ, ಪಾಡ್ಯ ಎಂದರೆ ಅನ್ನ ದಬುತ್ತಿ. ನಾ