ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ | [ಸಂಧಿ ಮಟಗಾಲಗೊಳುಬ್ಬಿ ಬೇಸಗೆಯೊಳು ಕಾಲು ನೋವೆಯಾಗುದೆಂಬ [ನಿಂದೆಯನು! ತಳೆಯಲ್ಲೆ ತೂಂಬರಿ ಪೊಡಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಯ ಗಳಿಳೆಯಗಲದಿ ಚಲಿಸುವುವು ? ಭಾfಹದಿಹೇವಿಯರು ಸಾಸರಗಮಗಿಸಗರನೆರದಂತೆ | ರಾಗಿಣಿ ಪರಿಗಲುವ ಸಾಸಿರಮೊಗವಾಗಿ ಸದನದ ಸರಿದುವು ೧ರ್೩ಗಿ 'ಆವೋನಾರಾಯಣತತ್ಯ' ಮೆಂಬ ಪಾ | ಸೊಳ್ಳರೆದ [ಭೂಸತಿಯು | ರೂಪಾಂತ ರೋಮಾಂಚನದಂತೆ ಗಂಧಶಾಲೀಫಲದಂಕುರವಿಹುದು ||೪೦ || * ಬೀಗಿ ಬೆಳೆದು ನಭಕಡರ್ದೊಡೆ ದೇವರ್ಕಳಾ' ರೋಗಿಪ ಸವಿಗಾರ್ || ಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದೇನೆನುತ ಲಜಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಗಿದಂತಿಹುದು ರಾಜಾ ? || ವd+ಗಳ ಕಾವ ಪುಳಿ೦ದಿನಿಯರ ರೂಪ | ಸರಿಗಟ್ಟ ಬಲ್ಲವರಾರು || ಮುಡಿ ತೊರಮೊಲೆಯ ಭಾರಗಳಿಂದಲುಂಗರ ವಿಡಿನಡು ಬಳುಕುವಂತಿ ಹರು |೨| ಕಾವಸ ಮುಂಗೈಯ ಗಿಳಿಯಂತೆ ನುಡಿದು ಕಾವನಬಿಲ್ಲೊ ಲ 'ಪಿಡಿದು ಕಾವನೆ ಅಥವಾಜಿ ಭುಂಜಿಸದಂತೆ ಕೈ [ಗಾನ ಪಮರಿಯಪ್ಪಿದರು || ಕನವರಿಕುಸುಮಮಂಜರಿ ಮುಖ್ಯಶಾಲಿಯ ಕೂನೆಗಳನಗಿನಕಿರಗಳು!! ಕಣೆಗಣ್ಣ ಚಾಮರಿಯರ ದಿಟ್ಟಗಣ್ಣು ರುನೆಯೆಂದು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕ್ [ದುವು 188) ಸುಟಿವೆತ್ತು ಕೊನೆಯಿಂದೆಮುಗುಳೆ ಬಂದೆಲಗುವುನಿಟಲಾಕ್ಷನಕತ್ತು ಹಯವ ಕುಟಿಲಕುಂತಲೆಯರದರಿಸಿ ತೊಣ್ಣೆವ ಕಣ್ಣು ಟಯ ಸಣ್ಣೆಂದು ಪಾದುವು ! ನೆತ್ತಿಯೋಳ್ಪಾವಗಿಳಿವಿಂಡು ಪಚ್ಚೆಯ | ಸತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಮಂಡಲಿಗೆ|| ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯರ ದಿಟ್ಟ ಶಂಖದ ಕಾವ | ತತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತು || m ಕಪ.ಅ-1. ನೀರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವರೂಪವು, 2. ಪ್ರಾಣೋಪ-(i) ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಓಪ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ; (i) ಕಾಲುವೆಯೆಂಬ ಜಲರೂಪವಾದ ಓಪ, ಗಂಡ. 8. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, 4. ಗದ್ದೆಯಮಡಿ. 5. ನನ್ನ ಛನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕೋಲು , ಕಬ್ಬು, 6, ಗಿಳಿ, 7, ಗದ್ದೆ, 8, ನನ್ನ ಥನ ಕುದುರೆಯಾದ ಗಿ8, 9, ಸೇರಿಸಿ,