ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೨] . ಮೂಕನತರಂಗಿಣಿ ೧೮೩ ಕೇಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಕರೆಸಿದಳು ಕೈವಾಳ ಸತ್ಪರಿಸುದಿಂದೆಸೆವ|| ಕಾಳ ರಕ್ಕಸವಿಂಡು ಬಂದುದು ವೀರ ಚ | ಡಾಳಿಸಿ ಸುಡುನುಡಿಸುತಲಿ ||೨|| ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಂಗಳನಿಹವ ಕೂರಿಸಿಬಿಸಿ ಗುಟ್ಟಿದ ಸಿಲೆಯ ಮಂಡಿಸುವ || ಇಟ್ಟಿಮುದ್ರವಂಕುಡಿ ಪಟ್ಟ ಕೈದಾಳ ಗಟ್ಟಿವಯರೊದಗಿದರು ||೩|| - ಪಿಡಿವರು ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಗಾವಗು ಶಿಯಾಗೆ ಯಡಸಿದ ಕಡಲಿನೀಂಟುವರು ಪಡಿತಳಸುವರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೀತಿ ನಿಡಿಗರುಳನು ತಿಂಬವರು - ಅಣಲೊಳು `ಗುಡಿಗಟ್ಟಿದ ಬೋರು ಕೊಬ್ಬಿದ ನೆಣ ಬಾಯೊಳು ಪೊ (ಮಡುವ | ಹೆಂದಿನಿ ದಡಿಗದೈ ತೇಯರು ಹೆಣ್ಣ೦ಡು ನೊಣ ಹಾಯಗುಡದೆ ನುಂಗುವರು - ಮತ್ತೊರ್ವರು ತನ್ನ ಕೆಳದಿಯ ಹರ್ತ್ಯವ ಹತ್ತಲು ಮಹದೀಯಿ || ಕತ್ತರಿಸುವುದೊಡಲ್ಗಳನೆಂದು ಕಾವಲ | ಚಿತ್ಯಯಿಸಿದಳು ಬಾಗಿಲಲಿ |೬|| - ಮಯದಪ್ಪಾವಧಾನದಿ ಮಂತಿನಂದನೆ ಪೊ೬ಗಿರಲ್ಕಂದಿರದೊಳಗೆ ಬೆಡಗ ಬಣ್ಣಿಸುತೆ ಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರನ ಸೆಳಗ ಬಿಡೆಂದಳರ್ಧಿಯಲಿ | ವಂಟಕಾರಿಕೆಯ 'ತೀರ್ಕಣಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಂದು ಗಂಟಿಕ್ಕಿದಳು ತನ್ನ ಸೆಳಗ ನಂಟಿನ ಮುಡಿ ಬಿಡಗೊಡದೆಂದು ವರಕಂಬು ಕ೦ರಿಯನಮರ್ದಪ್ಪಿದನು || - ನಿಡಿಗಣ್ಣರೆಮುಗಿವಂತೆ ರೋಮಾಂಚನ ಗುಡಿಗಟ್ಟಿ ನಿಜಗಳವಂತೆ | ಪಿಡಿಕೈಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕಸವೆತ್ತ ಬ ಲೆ ವಿಡಿದನಿರುದ್ಧ ಚುಂಬಿಸಿದ ||೯|| ನಿಂತೇಳು ಜನ್ಮದ ಬಡವಂಗೆ ಕಮನೀಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೊರೆದಂತೆ || ಕುಂತಳ ಚುಟುಕಾಗ್ರವಿಡಿದು ಚೆಂದುಟಯಿಂಟ ಸಂತಸವಡೆದನಾಕುಮರ|| ಚುಂಬಿಸಲಾಣ್ಮನ ಬಾಯೊಳು ಪೋಳ ತುಂಬಿದಳರೆಗಳಿಗೆಯೊಳು| ಚುಂಬಿಸೆ ಚುಂಬಿಸ ತವಕದಿ || ೧೧|| - ಬೆಮೆಗೊಂಡು ಮುಂಒರಿವಳ ಕಂಡುರತಿಗಿದೆ ಸಮಯವೆಂದನಿರುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದೆ ಬಿಗಿಯಪ್ಪ ಮುಂಡಾಡಿ ಪ್ರಮದೆ ತಮೆಯೊಳು ಕೂಟ [ಸ್ಥನಾದ ||೧೦|| ಕ ಸ ಅ ಕೈಗತ್ತಿ 2 ಗುಂಪು } ಪರಾಕ್ರಮ ಹರಿತ ವಾದ ಕತ್ತಿ ; ವಕ್ರವಾದ ಅಲಗುಳ್ಳ ಆಯುಧ 6 ದೃ ಗ್ರಾಮ, ಸಮೂಹ 7 ಇಲ್ಲಿ ಹದರಿಸುವರು 8 ಬಾಯಲ್ಲಿ 9, “ಒಂಟಿತನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಯ್ಯ M -~-ana -- -


... .....

.