ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೨೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೯೮ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಸಂಧಿ ಅಚಿದ ರಕ್ಕಸರುಗಳಳಗುಳದೊರ್ವನು ಬಲಿಜನ ಬಳಿಗೆ ಭೀತಿಯಲಿ ಚಳವೆತ್ತು ನಡುಗುವಂದದಿ ಪೇಜ್ಜಿ ರಣದು ಮೃಳಿಕೆಯ ಒಹಳ ನಿಷ್ಟುರವ | ವರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯೆಂಬ ಕಾವ್ಯವ ಬರೆದೋದಿ ಕೇಳಿದ ಜನರ || ತರಣಿಚಂದ್ರಮರುಳ್ಳನ ಕ ಸತ್ಕೃಪೆಯಿತ್ತು ಪೊರೆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಬಿಡದೆ|| ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೪ ಕ್ಕಂ ಪದ ೨೨೪೯ ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಂ ಆಆಆಆ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ ಬಾಣಾಸುರಾನಿರುದ್ಧರ ಜಗಳ --- - ಭೂನಾಥ ಸಭೆಯಲಿ' ದ್ರುಪದನಂದನೆಯಭಿ ಮಾನವ ಕಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ || ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಿವೇಲು ಪರಮಾಭಿ ಮಾನವ ಕೇಳಿ ಹಿಗ್ಗುವೆನು; <!! ನೋಡಲು ರೂಪುಜವನವೆತ್ತ ಹೆಂಗಳ ಚೂಡಾಮಣಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ 1 ಪೀಡಾಪರಿಹಾರವೆನಲುನಿರುವೆ ಜಡ ಮಾಡದೆ ಕೇಳು ಮತ್ಕೃತಿಯ ti೨|| ಮಾನಾಂಕನಾತ್ಮಸಂಭವ ಬೀಟುಕೊಟ್ಟನು ಸೇನೆಯು ಸುರನಗರಕ್ಕೆ || ಆನೆಯ ಕೆಡಹಿ ಕೆನ್ನೀರಾಡತೈದಾನೆ ನೀನೋಡಬೇಕೆ ಜೀಯ |೩. ಕುಂಭಾಂಡಮಂತ್ರಿಶೇಖರ ಮುಖ್ಯ ದೈತ್ಯರ್ಗೆಚೆಂಬಣ್ಣವನುಡಿಸಿದನು || ಮುಂಬರಿವದಟರ್ಗೆ ಕೈವರ್ತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ರಂಭಾದಿ ಸುರನಾರಿಯರ 18|| * ಹೆಣ್ಣ ಭೋಗಿಸ ಬಂದವನಲ್ಲ ಕದನವ ಹಣ್ಣಲೋಸುಗ ಬಂದವನು | ಚಣ್ಣನ ದಾರಿಗಂಜುವನಲ್ಲ ಕೆಳನ ಮು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬಯಸಿರೆ ಜಯಿಸು ೫l ಹಗೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವ ಬಗೆಯಾವುದೆಂದು ನಾಲಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡನಮ್ಮ! ಹೊಗೆ ಸುತ್ತಿದುರಿಯಂತೆ ಮಿಗೆ ಪೆರ್ಚಿತವನ ವೆ | ಗ್ಧ೪ ದ ಪ್ರತಾಪಾಗ್ನಿ [ಜೇಯ ||೬|| ಕ. ಪ. ಆ.-1. ಡುರೊಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 2. ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ,