ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ೨೧ ಮಗಳ ಕೊಟ್ಟವನ ಭಂಗಿಸಿ ರುದ್ರ ಹಟತೆಯಾನೆ/ದೊಗಲುಟ್ಟ ಹಿನದು (ಪಟಳಕೆ! (೪೬ || - ಮಲಯಜಧ೪ ಲೇಪಿಸಿದ ಜವಾಜಿ ಬೆಳ್ಳಲೆ ಪೂಗ ಸರ್ವಾ೦ಒರದಿ || ಕಲೆವಂತರಪಹರಿಸಿದರು ಮಾಗಿಯ ಬಟ್ಟ- ವೆಲೆವೆಣ್ಣಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆಟ್ಟು 8೭ - ಜಾಯ್ತು ಮಹದಾದಿಶೀತ, ಬೇಸಗೆ ಮೆ ತು , ನಸು ಶೈತ್ಯವನು! ಬೀತು ತಂಗಾಳಿ, ಮಾಂದಳಿರೆಸ೨೦ಟ ಚೇತು ಕೆಲಕೆಂರ'ನಿಚಯ || - ಚೆಂಬಣ್ಣ ಮಾಂದಳಿರಸುಗೆ ಪುನ್ನಾಗ ದಾ ೪೦ಬ ತ್ರಿವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಗಳು|| ಮುಂಬಾಗದೆ ತೋಸುವ ವಸಂತನನಿದಿರ್ಗೊಂಬಂತೆ ಬನದಿ ರಂಜಿಸಿತು! - ಶೃಂಗ ಕೈದುಡುಕದ ಸೌರಭ್ಯವಾ೦ತ ಪು 1 ಪ್ರಂಗಳ ತೋರವೆಲ್ ಗಳೆ || ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಾದಳ ವಣ್ಣ ತಂದಿತ್ತು ರಂಗನ ಕೆಂಡ ತೋಟಗನು |H°i - ಬನದೊಳು ಸಿಖಿಳ ಪಾದಪಲತಾಳಿಗಳು ! ಕೊಸರಿತು ಪೂತುಕಾ [ತೋ' ರಗಿ || ಜನನಾಧ ನೋಡ ಚಿ ಸಬೇಕೆಂದು ತರ್ಧ್ವಪಲ ಬಿನ್ನಯಿಸಿದನು |೫೧! ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನನ ಮನ್ನಿ ನಿಯಾಕ್ಷನಿಗಡಿ ಕಾತಿಯರೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ || ಬಾತನಡೆದ 'ಬನದೊಳು ಪೊಕ್ಕ ಲೀಲೆವಿವ್ಯಾತಿಯನೇನ ಒನ್ಲೈಸೆನು | ಬೆಂಬಿ'೦ಟಿ ಹs1"ವಾದುದೆಂಬ ನಿತಂಬಿನಿಯರ ಗುಂಪಿನಲಿ ಗಂಭೀರವಡೆದು ರುಕ್ಕಿಣದೇವಿ ವಿ ಕೆ ಟುಂಬಿಗೆ 11ಬಿನ್ನಯಿಸಿದಳು ೩ ಕನ್ನೆಯ್ದಿಲು ತಾವರೆಗೊಳ ಲಾವಂಚ ದಿಂ ನೆಗದ ರ್ಪತಾರೆ : ಚೆನ್ನೆಯರ್ ಪಾಕುಗುಪ್ಪೆಯನಾಡುವ ಮಣಿಯ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದರು ? ಲವಣಾಬ್ಲಿಶನ- ಬೀಡು ಸುರಗಂಗೆ ತವರರಿಗೆ ಬಂದಳೆನಿಸಿ | ದುವಗಲ 1 ' ಸೋಪಾನದ ಸರೋವರ ಕೇಶವನ ಕೆನಕೆ ರಂಜಿಸಿತು | ನೇಸು1 ಪೊಳೆವಂತೆ ಹೊಳೆವ ಮಾಣಿಕ್ಯನಿಂಹಾಸನದೊಳುಕೃಷ್ಣಕುಳಿತು! ಬ ೮ ೯೨ - ೮ ೯೧. - - - --- -- - ಕ. ಪ ಅ-1. ತೊ೦ದರೆ, 2, ಗುಂಡಗಿರುವ 3, ಹೀರಿ, ಕುಡಿದು 4 ಕೋ ಗಿಲೆ. 5. ತಿಪತ್ರಕವೆ೦ಬ ಮರ. 6. ಹೂ ಬಿಟ್ಟು, 7. ಕಾಯಿಬಿಟ್ಟು. 8. ಬಾಳೆ ವಡೆದ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ 9, ಹಿತ್ತಿಲ ಹಿ೦ದಣ, 10, ಒಣ ಗಿದ ಕಾಡು. 11. ಲೋಕವೆಂಬ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಸಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 12. ಉಪ್ಪಗಡಲೆಂಬ ಗಂಡ 13, ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಕಲ್ಲಿನ. 14. ಸೂರ್.