ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೩೨ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ 3 A ಅನಂಗ 2 ೬೨ : ಕಾಮ | ಅಂಬಾಚರಿ 3 ೪೨ ಹಿಂದಣಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಿತು 1 ೧೪ ತಾಯಾಗಿದ್ದವಳು ಅನಿಮೇಷ 3 ೫೩ ಮೀನು | ಅಂಬಿಕೆ 3 ೧೬ ತಾಯಿ ಅನುಜ 4 ೬೭ ತಮ್ಮ ಅಂಬು 3 ೬.೧ ನೀರು ಅನುಜೆ 4 ೬೬ ತಂಗಿ | ಅಂಬುಜ 4 + ತಾವರೆ ಅನ್ನೆಗಂ 1 ೬೫ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ | ಅಂಭೋಜ ೬೧ ತಾವರೆ ಅನ್ವಯ 1 ೬ ವಂಶ | ಅವಲಂಬ 2 ೧೯ ಹೂವೆ ಬಾಣ ಅಂತವರಂ 2 ೧೫ ಆವರೆಗೆ ವಾಗಿರುವವನು, ಅಪ್ಪುಕಮ್ 3 ೨೨ ಅಂಗೀಕರಿಸು ಕಾಮ ಅಬ್ಬ 2 ೭೧ ತಾವರೆ | ಅರಿ 3 ೬೧ ಕತ್ತರಿಸು ಅಬ್ಬೆ ೧ ೫೭ ತಾಯಿ, ಅಮ್ಮ | ಆರಿದು 3 ೩೩ ಅಸಾಧ್ಯ (ಇಲ್ಲಿ ನಾರಿ) | ಅರುಣವಣಿ | ೩೨ ಕೆಂಪು ರಮ್ಮ ಅಭಿದಾನ 4 ೪೧ ಹೆಸರು | ಅರೆಬಳಿ 4 7 ಅರೆದು ಬಳಿ, ಆಭಗಜ 2 ೨೧ ಆಕಾಶದ ಆನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪಿಸು ಐರಾವತ | ಅಜಸು 1 ಇ ಹುಡುಕು ಅಭ್ರವು 2 ೨೧ ಐರಾವತದೊಡ | ಅಜಿ 2 ೩೬ ತಿಳಿ ನಿರುವ ಹೆಣ್ಣಾನೆ | ಆಕೆ ! ೪೩ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಮರ್ 2 ೨೯ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳು | ಅನುರ್ದಪ್ಪು 2 ೭೨ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ | ಅಜುನೀರ್ 3 ೬ ಆರಿದ ನೀರ ಆಲಂಗಿಸು ] ಅರ್ಕಾಡು 4 ೨೪ ನಾಶವಾಗು ಅವಳದೃಷ್ಟಿ ! ೨೬ ಸಮ್ಯಕ್ಷರ್ಶನ | ಆರ್ತಿ | ೬೧ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳ ೪೯ 4 ೪೦ ಜತೆ, ಎರಡು | ಅರ್ದಳೊ 3 ೬೪ ಮುಳುಗಿದಳೊ . ಅವಳಂಬ ೨ ೮ ಜತೆ ಕಂಬ, | ಆಲಂ 3 ೧೭ ದಾಟಬಾರದು ಎರಡು ಕಂಬ ನೀಯ. ಅಮೋಘ 3 ೪೬ ಹಾಳಾಗದ| ಅಲಂಪು 2 ೬೭ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂಬರ 2 ಆ ಆಕಾಶದ ಹೊಳೆ, | ತರಂಗಿಣಿ ದೇವಗಂಗೆ | ಅಲರ್ ೪ - ೫ ಅರಳು