ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ೧೩೭ 1 ಓಂ ಖಡ್ಗ ಗಿ ಓವು 3 ೭೩ ಪ್ರೀತಿಸು | ಕರವಾಳ್ 1 ೬೧ ಓಸರಿಸು 2 ೬೯ ಹಿಂಜರಿ | ಕರಹಟ 3 ೩೮ ಒಂದು ಊರ ಹೆಸರು ಕಟಾಕ್ಷ 4 ೫೬ ಕಡೆಗಣ್ಣನೋಟ | ಕರಿ 2 ೧೩ ಆನೆ ಕಣ್ 4 ೫ ಕುಡಿಯೊಡೆಯುವ| ಕರುನಾಡ 2 ೨೭ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ - ಸ್ಥಳ; (ಬಳ್ಳಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ) | ಕಣದೊವಲ್ 2 ೩೯ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮ ಕಣೆ 2 ೪೧ ಬಾಣ | ಕಲಾಸಿಪಿ - 3 ೩೪ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಕಣೆಗೊ೪ 3 ೧೯ - ಬಾಣಹಿಡಿ, | ಕಲ್ಪಕುಜ 1 - 5೫ - ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ - ಕೊಲ್ಲು ಕೇಳಿದುದನ್ನು ಹಣ್ಣಮ್ 2 ೨೫ ನಿದ್ರಿಸು ಕೊಡುವ ಮರ ಕಂಟಕ 4 ೪೩ ಮುಳ್ಳು,ಅಡ್ಡಿ | ಕವಚಹರ 2 ೧೦ ಕವಚ ಕೊಡುವ ಕತಕಬೀಜ 2 ೨೮ ನೀರನ್ನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಶುದ್ಧಿ ವನು, ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕರೀಸುವ ಬೀಜ | ಬಂದವನು ಕತಿಸಯ 2 ೬೬ ಕೆಲವು | ಕವಿ 3 ೩೫ ಮುತ್ತು, ಕದಂಬ 4 ೭೨ ಸಮೂಹ | ಆಕ್ರಮಿಸು ಕನಲ್ 2 ೫೩ ಉರಿ, | ಕಳ್ಳ 3 ೭೪ ಹೆಂಡ

  • ಕೊಪಿಸು | ಕಳಭ 3 ೪ ಆನೆಯಮರಿ ಕಂತು 2 ೩೬ ಕಾಮ | ಕಳಹಂಸ 1 ೩೧ ಉತ್ತಮ ಕಂಡು 2 ೫೫ ಕಾಂತಿಕುಗ್ಗು.

ಜಾತಿಯ ಹಂಸ ಕಂಪೋತ ಪಕ್ಷ 2 ೧೯ ಪಾರಿವಾಳದ | ಕಲ್ 4 ೩೮ ಕಳಚು,ಬೀಳು ಚುರಿತ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಣ್ಣದಂತೆ | ಕಜಿಲ್ಲಾವರೆ 3 ೯ ಹೀನವಾದ * ಕಂದುಬಣ್ಣ ಸೇರಿದ | ತಾವರೆ ಕಯು 2 ೬೯ ಆಯುಧ | ಕಟಿ _3 ೧೮ ತೊಲಗಿಸು ಕರಂ 1 ೬೧ ಬಹಳ, ಹೆಚ್ಚು | ಕಟಿ 4 ೫೬ ಸಾಯು ಕರಣತತಿ 4 ೧೩ ಇಂದ್ರಿಯ | ಕೆಂಪು 2 ೬೩ ತ್ಯಾಜ್ಯ - ಸಮೂಹ | ಕಟಿಯಣ್ 3 ೫ ಮಿತಿಮೀರಿ