ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

Qass ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಊಟ | ಕುನ್ನಿ 4 ೪೪ ನಾಯಿ. ಮಾಡು | ಕುರಂಗ 3 $೮ ಕಾಣೈ 3 ೧೦ ನೋಟ | ಕುರಂಗರೆಪು : ೪೬ .ಕಂಡುದು | ಕುಜಗಣ್ 2 &೯ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಕಾದಲ 2 ೩೬ ಫಿಯ, ನಲ್ಲ ಹೀನವಾದ ಕಣ್ಣು ಕಾಯ 4 ೨೫ ದೇಹ | ಕುಚುಪು 4 ೧೬ ಗುರುತು ಕಾರ್ 3 ೧೦ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ | ಕುವಳಯ 1 ೨೬ ನೈದಿಲೆ . ಕಾವಲ್ 3 ೧೯ ಕಾಪಾಡುವವರು | ಕುಸಿಗೊರಲ್ 3 ೩೮ ಕುಗ್ಗಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಾಷ್ಠ 4 ೨೪ ಕಟ್ಟಿಗೆ | ಕುಸುರಿದ } ೩೭ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಾಗಿ ಕಾಳಾಗರು 2 ೧೯ ಕಪ್ಪುಗಂಧ |

  • ಕತ್ತರಿಸು ಕಿಂಕರ 1 ೪೦ ಸೇವಕ | ಕುಸುರಿವಸ 1 ೩೦ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಿಚ್ಚು 4 ೨೪ ಬೆಂಕಿ ಕಿತ್ತಡ 2 ೭೦ ಹೊಲಗೆಲಸ | ಕುಣಿ 2 ೩೯ ಹೊಂಡ, ಗುಂಡಿ

ಅಸಹ್ಯ ಕಾರ್ಯ | ಕುಣಿನೊಸಲ್ 2 ೩೮ ಒಳನುಗ್ಗಿ ದಹಣೆ ಕಿಸುಗುಳ 2 ೫೬ ಹೊಲಸು ವಸ್ತು | ಕೂನ್ 2 ೪೦ ವಕ್ರ, ಕಿಸುಗುಳಿ 3 ಹೀನ | . ಬಾಗಿದರು ಕಿಮ್ 4 ೪೬ ಜೊರಸೆಳೆದೆ | ಕೂರಸಿ, 2 ೩೬ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ಕಿಟ್ಟು ಡಿ 3 ೧೨ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು | ಕೂರಿಸು 2 ೬೩ ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿಸು ಕಿಟ್ಟಿರಿ 4 ೪ ಕೆಳಮಳೆ | ಕೂರ್ತು 1 ೩ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕುಕ್ಕುಟ 4 ೫೩ ಕೋಳಿ | ಕೂರ್ತೆ 2 ೩೬ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಕುಕ್ಕುರಿ 3 ೩೮ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ | ಕೂರ್ಪ 2 ೬೩ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕುಂಚ 1೯ ಜೈನಸನ್ಯಾಸಿಯ | ಕೂರ್ಪು - 3 ೭೮ ತೀಕ್ಷ್ಯತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲು | ಕೂರ್ಮ 1 ೨೩ ಪ್ರೀತಿ ಗರಿಯ ಗುಚ್ಛ | ಕೂಟ 1 ೫೪ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ ಕುಡಿಯ 2 ೫೦ ಒಕ್ಕಲಿಗ | ಕೃಕವಾಕು 3 ೨೬ ಕೋಳಿ ಕುದಿರ್ 4 ೨೧ ಹಗೇವು, ಕಣಜ | ಕೃತಾಂತ 1 ೫೩ , ಯಮ ಕುನಿ 4 ೧೩ ಕುಗ್ಗು, ಬಾಗು | ಕೆಡೆ 4 ೩೯ ಬೀಳು, ಬೀಳಿಸು