ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ೧೩೯ ಕೆಮ್ಮನೆ 4 ೪೬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಪ ] ೨೯ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದ ಕೆಲಬ 1 ೫೯ ಅಕ್ಕಪಕ್ರ ಚುಚ್ಚಿದ 2 & ಗೆಳತಿ | ಕೌಕ್ಷೇಯಕ 4 ೪೫ ಕತ್ತಿ ಕಳರ್ 4 ೪:ಕೆರಳು, ಕೊಪಿಸು “ಕೌತುಕ 1 $ ಕುತೂಹಲ ವಿಸ್ಮಯ ಕಕಿ 3 ೩೭ ನವಿಲು | ಕೌಮುದಿ 2 ೨೩ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಕೇತು 1 .೨೩ ಧ್ವಜ ಕೇತುಗ್ರಹ ಕೌಳೇಯಕ 4 ೪೫ - ನಾಯಿ ಕೇವಲಬೇಧ | ೩೧ "ಕೇವಲಜ್ಞಾನ | ಕೃತಿ _1 ೫ ಭೂಮಿ, ನೆಲ ಕೇಸರ 3 ೬೮ ಹೂವಿನ ಎಳೆ | ಕ್ಷಸ 4 ೪೫ ರಾಜ

  • ಸಣ್ಣಗರಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣ | ಕೋಣಿ - 1 ೨೩ ಭೂಮಿ ಕೇಳಿ ' ; ೨ ಆಟ ಕೇಳಿಕೆ 2 8೧ (ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ | ೩ಗ 4 ೬೨ ಕೇಶಿಖರ 4 ೬ ಕೃತಕತೈಲ, ಆಟ | ಖಜರ 2 ೨೨ ಗಂಧರ್ವ

ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ | ಖುರಹತಿ 1 ೧೪ ಗೊರಸಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕೇಳಿಸು 4 ... ಎನೊದಗೊಳಿಸು | ಗಗನ 1 ೧೩ ಆಕಾಶ ಕೈಗುಡು 1 # ಸಹಾಯಮಾಡು ಗಜವೆಡಂಗ 2 ೫೨ ಮಾವುತ ಕೈಯಿಕ್ಕಲ್ 2 ೫೪ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು | ಗಣಿಕೆ 2 ೧೪ ಸೂಳೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗದು | ಗಂಡಗಾಳಿಕೆ ? ೧೬ ಪತತ್ಯ, ಒಡೆತನ ಕೈರವ 2 ೪೭ ನೈದಿಲೆ | ಗರಗರಿಕೆ 2 ೩೬ ಚೆಲುವು ಕೈವೋದ 1 ೩೬ ಚಿಗುರಿದ | ಗರಗರಿಕ 2 4{ ಗರಗರ ಸದ್ದು ಕೊಕ್ಕ 3 ) ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ | ಗರಟಗೆ , 2 ೨೭ ಕಾವಲು ತಿರುಗು ಕೊಟ್ಟು, 2 ೭೮ ಜುಟ್ಟು ; ದಾನ | ಗಹಗಹಿಕೆ 2 ೨೯ ಅತಿ ಸಂತೋಷ

  • ವಿತ್ತು | ಗಳರದ 2 ೨೪ ಗಂಟಲಧ್ವನಿ ಕೊಳೊಳಿಸು 4 ೪೪ ಕೊಳ್ಳೆಂದು | ಗುಜ್ಞ 3 ೪೮ ಕುಳ್ಳ, ಕುಂಟ

- ಭೂ ಬಿಡು |ಗಮನ 3 ೩೧ ಹೋಗುವಿಕೆ ಕೊಟಲೆ 1 ೫೬ 'ತೊಂದರೆ ಕಾಟ | ಗುರುವಚನ 3 ೧೭ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು