ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೪೦ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಯಂತ್ರ ೬ 4 ೫೨ ಅಮೇಧ್ಯ, ಮಲ | ಗೂಳಿ 3 ೫೪ ಎತ್ತು, ಬಸವ | ಜಘನ 2 ೩೮ ಸೊಂಟದ ಗೆಡೆ 3 ೬೨ ಒದರು ಹರಟು ಹಿಂಬದಿ ಗಂಟು 1 ೬೪ ದೂರ | ಜನಸ} } ೧೦ ರಾಜ ಗೆತ್ತು 3 ೪೨ ಭ್ರಮಿಸಿ, ತಿಳಿದು | ಜಂತ್ರ 2 ೨೩ ಗೇಪ | ೫೧ ಮನೆ | ಜನ 1 8 ಯವು ಗೋದಾನ 3 ೧೦ ನವಿಲಿಹಿತ | ಜವಳಿವೆಜಿತ ! ೬೨ಇಟ್ಟಿರುಚಂದ್ರರು ವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ(?) | ಜ ಸ 4 ೮೨ ಗೋರಿಗೊಳಿಸು? ೯ ಆಕರ್ಷಿಸು ಕೊಲ್ಲು | ಜಜ 4 ತಾವರೆ ಗ್ರಾಹು 2, ೩೧ ಗ್ರಹ, ಹಾಡಿಗೂ | ಜಾತಿ ? & ೨ಯಗಾನ ತಾಳಕ್ಕೂ ಇರುವ | ಪದ್ದತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧ | ಜಾತಿಸ್ಮರ 3 ೫೩ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯುಳ್ಳ ಮೃತ 4 ೨೮ ತುಪ್ಪ ] ಜಾಲ 3 ೬೭ ನಾಯಿ 2 ೪೬ ಹಾದರದವನು ಚದುರ್ 3 ೨೦ ಚಾತುರ್ಯ | ಜಾಲಗಾಜ ! ೪, ಬಲೆಗಾರ, ಬೆಸ್ಟ್ ಚರಣಾಯುಧ3 ೨೪ ಕೋಳಿ | ಜಾ ೬೦ದರ | ೯ ಚರಮಾಂಗ ಕೊನೆಯ ದೇಹ | ಜನ 1 ೨ ೭ರ್ಹತ, ಪ್ರಮಿತ 4 ೩೦ ವಳ್ಳವನು ತೀರ್ಥಂಕರ `ಚರಿಗೆ 1 ೪೬ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ | ಜೀವಜಾತ 4 ೬೪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರು 4 ೭೪ ಕಏಸ್ಸಿನ ಅನ್ನ hುಂಪು ಚರ್ಚೆ ? ೧೪ ಲೇಪನ ಚಾಗ 1 ೨೦ ತ್ಯಾಗ | ರುಂಜಿ 2 ೨೯ ಐದುಮಾತ್ರೆ ಚಾಳಿಸು 2 ೩೧ ನಡೆಯಿಸು, ಗಳುಳ್ಳ ತಾಳ ಸೋಲಿಸು ಚಾಳೆಯ 2 ೨೬ ಕೃತಕದ ನೆಗೆತ | ಟೊಂಕ 2 ೩೯ ಸೊಂಟ