ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೪೨ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಮುತ್ತು ತಾಳುಗೆ 1 319 ಬಾಯೊಳಗಿನ| ತೊಟ್ಟನೆ 2 ೨೮ ಕೂಡಲೆ, ಮೇಲುಬದಿ, | €ಂಗಳು| ತೋಡಂಕು 4 ೨೦ ಸಿಕ್ಕು, ತಾಳು 3 ೧ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತೊಡಕು ಅಂಗುಳು 3 ೭೧ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ | ತೊಡವು 1 ೨೦ ಆಭರಣ ಗುರಿ, ತಿನ್ನುವು | ತೊರ್ 3 ೭೧ ದಾಸಿಯರು ದಕ್ಕೆ, ಯೋಗ್ಯ: ತೊನ್ನ | 3 ೬೪ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕುರಿ | ತೊಲೆ 4 ೨೨ ತಕ್ಕಡಿ 1 ೫೦ ಬಹಳವಾಗಿ, | ತೊವಲ್ 2 ೪೦ ಚರ್ಮ, ಚೆನಾಗಿ ತೊಗಲು ತಿದಿ 4 ೨೬ ಗಾಳಿ | ತೊರಮುತ್ತು 3 ೧ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕುವ ಚರ್ಮದ ಚೀಲ | ದಂಡಧರ 4, ೨೩ ತಳಾರ ತಿರೋಹಿತೆ 4 ೭೫ ಅಡಗಿದವಳು | | ದತ್ತಾವಧಾನ | ೭೦ ಗಮನ ತಿರ್ದು 2 ೧೬ ಸರಿಪಡಿಸು, * ಕೊಟ್ಟವನು ತಿದ್ದು | ದಂತಪ್ರಭೆ 1 ೬೬ ಹಲ್ಲು ತಿರ್ಯಗ್ಧತಿ 4 ೨೪ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಹೊಳಪು ತೀವು 3 ೫೫ ತುಂಬು | ದಂತಿಸ 2 ೩೨ ಆನೆಸಾಕುವವ ತುಪ್ಪುರ್ 3 ೩೫ ಸಣ್ಣಗರಿ | ದಂದುಗ | ೫೨ ಕಷ್ಟ, ಬಾಧೆ ತುಜುಗಲ್ ? ೨೬ ಸಮೂಹ ದರ್ಪಣ 1 ೬೬ ಕನ್ನಡಿ ತೆಂಕವಂಕ 1 ೩೪ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕು | ದವಳಾರ 3 ೬ ಬಿಳಿಯವನೆ ತೆ. ಸು . ೫೬ ನಾ ಓಸಿರಿಸು | ದಸಿ 3 ೬೯, ಮೊನಚಾದ ತೆಂಚಲರ್ 4 ೫ ತೆಂಕನಗಾಳಿ ಗೂಟ ತೆರವುಗಿಲ್ 4 ೯ ಸುಗೆಯಂತಹ ]ದಾನಾಸಾ ? ೧೪ ದಾನದ ಮೊಡ (ನೀರಿನ ಮಳೆ ಮೋಡದ ಪರದೆ | ದಾವಣಿ 1 ೧೪ ಹಗ್ಗ 2 ೪೪ ಬಿಡುಹೊತ್ತು ದಾವಣಿಗು 3 ೧೩ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದ 4 ೬೩ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕುರಿ و ع عن يلي