ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ಪಟ್ಟು 3 ೨ ಫಲ ಬಿಟ್ಟು | ಸರೆಗೆ 4 ೮೮ ಹಬ್ಬಲಿ 1 ೬೫ ಹಿತಕರ | ಸಂಮೆ 2 ೪೭ ತುಂಬಿ ವಾದುದು ಭ್ರಮರ ಪದ 1 ೪೬ ಸಂದರ್ಭ | ಪಟ್ದಲೆ - 2 ೩೮ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಸದನ್ 1 ೨೯ ಹದ ಕೂದಲ ತಲೆ ಪದಾಬ 4 ೮೦ ಪಾದಕಮಲ | ಪರ್ವ 1 ೪೬ ಹಬ್ಬ ಪದುಳಿಸು 4 ೩೬ ಸಮಾಧಾನ | ಸವು 3 ೨ ಹಬ್ಬು ವಿರು | ಪವಡಿಸು 2 ೫೭ ಮಲಗು ಪದ್ಮರಾಗ 2 ೨ ಕೆಂಪು ರತ್ನ | ಪಸಾಯದಾನ 2 ೨೮ ಮುಚ್ಚಿ ಪಂದರ್‌ 4 ೮೨ . ಚಪ್ಪರ | ಕೊಟ್ಟುದ್ದು ಪಂದೆ 3 ೬ ಹೇಡಿ | ಪಸಾಯಿತ 3 ೬೭ ಮೆಚ್ಚು ಪಯುಃ ಪೂರ 4 ಆಳ ಹಾಲ ಪಡೆದ ಪ್ರವಾಹ | ಹಸುವಣ 3 ೫೬ ಎಳೆಯನರಿ ಪರತೆ 4 ೩೨ ಪರಲೋಕ | ಪಳಿತ ಚಿಕುರ 2 ೧೧ ನರೆತ ಪರದ 3 ೬೫ - ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಂಗುರುಳು ಪರಪು 3 ೫೮ ಹರಡು | ಪಾಡೇಲಿ 2 ೪೬ ಅಂದಕೆಡು ಪರಮ 1 ೧ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟ್ಟ 3 ೭೫ ಹಾದರ ಪರವನಿತೆ } ೧ ಪರಸ್ತ್ರೀ | ದವನು ಅನ್ಯರ ಹೆಂಡತಿ | ವಾಣೈ ಜಾರೆ, ಪರಸಿರೆ 1 ೫೯ ಹರಿಸಿರಿ ಏ ಹಾದರದಾಕೆ ಪರಿಣಿ 1 ೨೮ ಕಂದಕ | ಪಾತನ 2 ೩೨ ಬೀಳಿಸುವಿಕೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸು 4 $೪ ನಿರ್ಧರಿಸು | ಪಾದರಿ 2 ೭೦ ಜಾಗೆ ಸರಿಜನ 1 ೬೮ ಸೇವಕಜನ | ಪಾಯ್ 1 ೯ ಹಾಯ, ಹರಿರಂಭಣ 2 S ಆಲಿಂಗನ ನುಗ್ಗು ಪರಿವೇಷ್ಟಿತ 2 ೨೫ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ | ಪಾರಣೆ 1 ೨೪ ಉಪವಾಸದ ಅನಂತರ ತೆಗೆದು ಪರೀಷಹ | ೪೯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು | - ಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ " ಬಗೆಯ ಕೋಶಗಳು | ಪಾರ್ವ 3 ೫೨ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರೆ | ೨೬ ತೋಲಗು | ಪಾಳಿ 1 ೫೫ ಸಾಲು ಕ್ರಮ 3 ಆಗಿ