ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೪೬ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಪಾಳಿಕೆ 2 ೩೦ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೀತಿ | ಪುಲಕ‌ 2 ೫೪ ಹೀನರು ಪಿಕರು 1 ೨ ಕೋಗಿಲೆಯ | ಪೂರ || ೩೧ ಪ್ರವಾಹ ಕೂಗು | ಸೆತ, 1 ೪೬ - ಪಡೆದ ಪಿತಾಮಹಾ 1 ೧೩ ತಂದೆಯ | ಪೆರು 3 ೬೫ ಪಡೆದಿರು ತಂದೆ | ಕೆಂಪು 1 SC ಹಿರಿಮೆ ಕಿತ್ತಳೆ 3 ೬೫ ಹಿತ್ತಾಳೆ | ಪ್ರಜಗೆ 2 ೫೭ ಹಿಂದೆ ಪಿಸುಳಿ, 3 ೪೨ ಹಿಸಿದುಹೋಗು | ಪರ್ಬೆಸನ 1 ೫೭ ಅತ್ಯಾಕೆ ಪಿಳುಕು 3 ೩೬ ನರಿ | ಪೆರ್ಸಿಡಿ 4 ೪ ದೊಡ್ಡ ಮಿಡಿ ಪಿಳುಕೊತ್ತು 3 ೩೬ : ಮರಿಯ ಬಳಿ | ಪಂಜು 1 ೫.೬ ಹೆದರು ಪಿಳ್ಳೆ 3 ೭೭ ಮರ | ಪೇರಡಗು ೫೭ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸ ಪೀತಚ್ಛತ್ರ 4 ೧ ಬಂಗಾರದಕೊಡೆ | ಪೇರುರ 2 ೮ ಅಗಲವಾದ ಎದೆ ಸೀತಚ್ಛತ್ರ 4 ೧ ಹೊಂಗೊಡೆಯ | ಪೇಯಿ 3 ೬; ಹೊರೆಹೊರಿಸು ನಂದನ ಕೆಳಗೆ ಸಂತೋಷ | ಪೊಡವಡು, 4 ೪೬ ವಂದಿಸು ದಿಂದಿರುವವನು | ಪೊನ್ 4 ೨೮ ಹೊನ್ನುಲೋಹ ಪುಂಜ 3 ೩೮ ಹುಂಜ, ಗಂಡು | ಪೊಂಪುಟ 4 ೩೮ ಹಿಗ್ಗು,ಹೆಚ್ಚಳ ಕೊಳಿ | ಪೊಂಬಾಟಿ 4 ೬ ಬಂಗಾರದ ಪುಂಡರೀಕಿಸಿ 1 ೧೦ ತಾವರೆಕೊಳ (ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆ ಪುತ್ರಿಕೆ 2 ೨೩ ಬೊಂಬೆ | ( ಪೊಯಮ್ | ೬೦ * ಹೊಡೆ ಪುರುದೇವ ? ೧ ಮೊದಲ | ಪೊರೆ 2 ೬೦ ಸಮೀಪ, ಹತ್ತಿರ ತೀರ್ಥಂಕರ | ಪೊರೆಯೇಜು | ೨೬ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳ್ಳು ಪುರುಭ್ಯ 4 ೬೦ ಸಾರ, ಆರ್ಥ | ( ಪೊಲಂಬು ! ೬೪ ಹೊಲಬು, ದಾರಿ ಪುರೋಪವನ ! ೪೪ ನಗರದಉದ್ಯಾನ (ಪೊಲ್ಲದು 4 ೧೮ ಹೀನವಾದುದು ಪುರ್ವು 4 ೧೩ ಹುಬ್ಬು | ಪೊಲ್ಲಮೆ 2 ೪೨ ಕೆಡಕು,ಹೊಲಸು ಪುಲಿಗೋಣ 3 ೪೫ ದೊಡ್ಡ ಕೊಣ | ಪೊಸೆ 4 ೨೪ ತಿಕ್ಕು, ಹೊಸ ಪುಳಿನ 2 ಗಿಗೆ ಮರಳರಾಶಿ | ಪೊಳಂಕು 3 ೪೮ ಮೇಲೆ ನೆಗೆ ಪುಳಿಂದ 2 ೯ ಬೇಟೆಗಾರ | ಪೋಗಂಡ 2 ೬೦ ವಿಕಾರದ ಪುಟತೊಡೆ ) ಮನುಷ್ಯ 4. ಅಲ್ಲದೆ 3 ೬೩ ಹುಳವಾಗದೆ | ಪೋಂತು 3 ೫೩ ಗಂಡಾಡು ಪೊಕುಳಿ 3 ೬೮ ಹೋರಾಟ