ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ೧೪೭ ಹೆಂಗೆ ಪೌತ್ರ 1:೧೩ ಮಗನ ಮಗ ಬಸ್ತಕ 3 ೫೪ ಗಂಡಾಡು ಪ್ರಚಯ 2 ೬೬ ಸಮೂಹ ಬಳರಿ 1 ೪೩ ಮಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ 2 ೪೮ . ಮರೆ| | ಬಳೆಗೊ 3 ೪ ಬಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಸು ಪ್ರಸರ 1 8೭ ಸಮೂಹ ಬಲಿಯಂ 3 ೧೮ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸವ 1 ೫೬ ಬಾಡು 3 ೭.೦ ಮಾಂಸ ಪ್ರಾಕಾರ 1 ೨೮ ಆವರಣದ ಬಾಣಸು 1 ೫೩ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ | ಬಾಯಡು 2 ೪೬ ಮುತ್ತಿಡು ಪ್ರಾಸಾದೆ | ೨೮ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಳಿಕೆ 4 ೨ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಪ್ರೌಢಿ 2 ೨೪ ಹಿರಿಮೆ| ಬಾರಿಸರ್‌ 3 ೧೯ ತಡೆಯುವವರು ಬಾರೇಟ್ 2 3೦ ಚರ್ಮ ಬಗೆ 2 ೭೦ ಮನಸ್ಸು ಕಿತ್ತುಬರು ಬಜಾವಣೆ 2 ೩೦ ಬಾರಿಸುವಿಕೆನಾದನ| ಬಾಷ್ಪ 4 ೩೮ ಕಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟಿದುವು 2 ೫೮ ಉರುಟಾದುವು | | ಬಾಸಣಿಸು 3 ೬೦ ಮುಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ 3 ೧೭ ಜಾರಿ | ಬಾಹುವಳಿಯ 2 ೨೫ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ಬಣ೦ಬೆ 4 ೫೦ ಮೆದೆ, ರಾಶಿ ಬಣ್ಣವಣ್ಣಿಗೆ 4 ೮ (ಮುಖದ) ಬಾಳಿ 2 ೮ ಜೀವಂತವಾಗಿಡು ಚಿತ್ರಲೇಖನ | ( ?,ಸು ಬದಗ 2 ೨೭ ಕ್ಷುದ್ರ ಸೇವಕ | ಬಾದಲ್‌೧ ೩೩ ಹುಟ್ಟು ಬದಗುಳಿಗ 2 ೫೯ - ಹೀನಸೇವಕ | ಬಿಂಕ 3 ೩ ದರ್ಪ, ಶ್ರೀನಿ ಬಂದಿಸು 4 ೬೩ ನಮಸ್ಕರಿಸು | ಬಿದಿ 2 ೩೪ ವಿಧಿ ಬಕೆ 2 ೨೯ ಕುಣಿತದ ಒಂದು | ಬಿನದ 2 ೨೮ ವಿನೋದ ಬಿಬ್ಬಿಜಿನಲ್ ೩೮ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಬರ್ದಳೊ 3 ೬೪ ಬದುಕಿದಳೊ ಹಲ್ಲು(?) ಬರ್ದು 4 ೫೫ ಬದುಕು | ಬಿಲ್ಲcಬೆಲಗು 4 ೭೨ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ 1 ೪೦ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬು | ಬೀಜಾವಾಪ 3 ೩೪ ಬಿತ್ತನೆ ಬಲ್ಲುಲಿ 3 ೨೫ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ | ಬೀಟೆ, 2 ೫೦ ಬಿರುಕು ಬಸನಿಗತನ 3 ೭೨ ದುರಭ್ಯಾಸ | ಬೀಡೆ 1 988 ಬಿರುಕು - ಏರುವಿಕೆ | ಬೀರ | ೧ ವಿರ ಬಸಿ 3 ೭.೨ ಸುರಿ, ಶ್ರವಿಸು | ಬುಧ ! ೨೫ ವಿದ್ವಾಂಸ ಭಂಗಿ |