ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೫೦ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಮೃಗಮದ 2 ೧೭ ಕಸೂರಿ ಪತಿರಾಗ, 4೧೧ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಮೃಗಯಾ 3 ೫೩ ಬೇಟಿ ]ರವ 4 ೨೩ ಧ್ವನಿ ಮಗ ರಾತ್ರಿ ದಿವಂ 2 ೪೪ ಇರುಳೂ ಲೋಚನೆ 2 ೨೮ ಜಿ೦ಕೆಯ ಹಗಲೂ * ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ]ಪು 3 ೪ ವೈರಿ, ಹಗೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು | ರುಚಿ 1 ೩೨ ಕಾಂತಿ ಮೆಯಲ್ಲಿ 3 ೭೮ ವೀರ ಮೆಯಾಪು 2 4 ಅಂಗರಕ್ಷಣೆ | ಅಕ್ಕ 1 ೪೦ | 1 ಲಕ್ಷ 3 ೬ ಗುರುತು, ಚಿಹ್ನೆ ಮಗು 3 ೧೫ ಒಳ್ಳೆಯದು | ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಿಣಿ 2 ೮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂಬ ಮೇದಿನಿ 2 ೩೭ ಭೂಮಿ ಮೇಳಿಸು 3 ೩೩ ಜತೆಸೇರು | ಲಂಪಣ ? ೬೭ ಕಾಮುಕ ಮೊನಸು 4 ೫ ಮೊನೆ ಕಾಣಿಸು | ಲಾಲಿಸು 4 ೬೫ ಮುದ್ದು ಮಾಡು ಮೊರಡಿ 1 ೫೦ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ | ಲಲಾಯ 3 ೬೬ ಕೋಣ ಮೊಳೆವೋಗು { ೩೬ ಹುಟ್ಟಿಬರು | ಬುಳಿ 4 ೩ ಚುರುಕಿನ ಚಲನೆ ಮೋಳಿಗೆ 2 ೪೦ (ಸೌದೆಯ ಕಟ್ಟು | ಲೆಂಕ 1 ೪ ಸೆವಕ, ಭಜನೆ (ತಾಳೆಯ ಗೊನೆ| ಲೋವೆ 1 ೨೯ ಇಳಿಮಾಡು ಮೌರ್ನಿ 2 ೨೯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ ಲೋಹಿತಮತೃ, 3 ೫೦ ಕೆಂಪುಮೀನು ಯು ಯುಗಳಕ 1 ೪೩ ಜತೆ, ಎರಡು ವಕ್ಕೆ 4 ೮೮ ಮುಖ ಯೋನಿ 3 ೫೬ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಯೋಮಾರ್ಗ | ೭೧ ಮಾತಿನಜಾಡು ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ವತ್ಸರ 4 ೮೩ ವರ್ಷ ವದನ 1 ೬೧ మేము ರಂಗರಕ್ತಿ 2 ೩೦ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವನಜ 1 ೪೬ ತಾವರೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಂದಿ } ೨ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕ ವಾದುದು| ವಲ್ಲಭ ! ೧೨ ಸತಿ, ಒಡೆಯ ರಜ 2 ೨೦ ರಜಸ್ಸು; ಧೂಳು| ವಸುಂಧರೆ 2 ೧೬ ಭೂಮಿ ರಣಗೌಡ 2 ೫೫ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ವಹಿಣಿ 2 ೨೯ ಬೆಡಗು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟುದು ಪ್ರದರ್ಶನ