ಪುಟ:ರಾಣಾ ರಾಜಾಸಿಂಹ.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೨೮ ೧೨೯ 23 21 ೧೪ ೧೩೯ ೧೪೫ ೧೪೮ ೧೫೧ ಇ ಸಿ ನ ಸಿ ಸಿ { ಸ ಾ - - ೧ - ೧ ೧೫೬ 29 ಮದನೊ'ತ ವಕ್ಕೆ ಬದಲು ರ'ತ ವ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರತಾಪರಾಯರೆ” ನಾನು ನಿಮ್ಮವಳು Y ಉದಪುರದ ಬೆ'ಗಮ ಳು ರುಣನ ವಶದಲ್ಲಿ ರಂಗಜೇಬನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕನು ದಾರಿಮಲಿನ ಸವಾರ ಪಂಜರದೊಳಗಿನ ಸಿಂಹ ಶತ್ರು ಗಳನ೦೮ ತೂರಿಸಿದ ದಯ ಪಂಜರದೊಳಗಿನ ನಿಂಹದ ಬಿಡುಗಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಘ್ನ ರಾಜಸಿಂಹನ ಸಹಾಯ ಬಾದಶಹನ ಪರಾಜಯ ಚಿಂತಯ ರ್ಮೂಲನ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆಯ ಪರಿಸ ಆಟ 3 ಇಷ್ಟಲಾಭ 3f ಸರ್ವವಸಾನ ೧೧. ೧! ೧೬೮ ೧೭೨ ೧೭೫ ೧೮೨ ೧೮೭ ೧೯೧