ಪುಟ:ರಾಣಾ ರಾಜಾಸಿಂಹ.djvu/೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಔರಂಗಜೇಬನ ಮನೋನಿಶ್ಚಯ ೨೧ ವಾಚಕರೆ, ನಾವೀಗ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರೊ ಕೇಳೋಣ ಈ ದಿಲ್ಲೀ ಶಹರದ ವೈಭವ ವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಗ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಉಪ್ಪಂಗಗಳನ್ನೂ ಮನೋಹರವಾದ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನೂ ದೊಡ » ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೂ . - ಸುತ್ತಲೂ ನಿಶಾದೇವಯ ಸಾವ್ರಜವು ಕೂಂಡಿದ ಅಗಾ ಧವಾದ ದಿಲ್ಲ' ಶಹರದಲ್ಲಿ ಬಾದರಖನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲ, ೨ನೇಕ ತರದ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಅಂಗಡಿಒದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತತಿಯು ನಗಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಿತಿಬ್ಬ , ಸಂವಯವರಗ ಜನನ ವಾ ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಗಳು ತತವಾಗಿ ಇತರೆ ಮೂವರಣ ಬೇಕಂ ತತ ಜಗತಿಸಯಪ್ಪ ಮಾಡಿದವರೂ ಮಾತ್ರ ಎ' ರಬಂದಿರುವರು Nಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ರ (ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧದರಲ್ಲ, - ಈಶಹರದ ಹೊಲಸಾದ ಸಂಪಿji ೦ಬ ಒ೦ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೨ ತ ಚೀರ್ಣವಾದ ಮುರುಕು ಗುಸಿ ಬ}- ಒಸ).”ದ ದಳ ಮರೆಯಿತು .ತಾತಿ ವು - : : ಇದಾಗಾರ ದ .. - ಅ೦ತ, ರ . ಯ ಬಾಕ : ಒಳ - 55 ದಡ್ಡ .: + ' - ` .•ಯ ಕಿರು » .. ಪ) • Tರ- .ಪಿ ತರ್ಕೆ ದೈನಿಟಾಯಿತು ಎಂದ .೮.ಗಡನ ಯು ರು. * * .ಧ' ರದುಗರು Gu೨೮.೨ 3 ತಿಸು ಗ್ರತಿ ಒ- 11 ದ ...ರು ಆ ನ.- -ಯ್ಯ - ಪ್ರ - -: ನಲಂದ ಮು ೩ ಆ ದೃ - ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ ”, ಎಂದು ಗುರ್ತುಹಿತಿಯುವದಕ್ಕೆ ಭಾಷM ಹರ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಧನ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸui ನ೪ ವ ಆಗಟ್ಟು Ugಳಣ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆನೆ ನಡು ವ ಕ-ಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಭಎಇಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಇಧಗಳಾದ Y)