ಪುಟ:ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧಂ.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಒಂಒಂಒಂಒಂಒಂಒ೦೦೦೦೦೦೦ Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) vvvvvvvv ಕರುನಾಡದಿನಾರುವಮಿಯದಂತಿರಿದು ಮನೋಜಮನೋಹರಂ ಮನೋ ಹರಿಯೆಂಬ ಹೆಸರು |೧೩|| 1lov ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದೊಳಿ ಪೂ || ಗೊಳದಿಂ ಪೊಸಪವನನಿಸಿ ಪೊಲಿನಡುವಳವೋಲೆ || ಚಳವಳಿ ಮಕರಂದನು || ಆತಂ ಪೋಲಮಟ್ಟಿನರಸನಾಪುರದಿಂದಂ | ಅಂತು ಪೊಅಮುಟ್ಟು ಭರದಿಂ | ಸಂತತಮಾಕಾಂತೆಯಲ್ಲಿದೆಡೆಯಾಡುವ ಚ | ತಂ ತುರಿಪನೊಡಗೊಂಡು | ಮುಧುವಿರ್ಪ ದೆಸೆಗೆ ಪಯಣಂಬೋದಂ | |೧೯|| ಬಳಂಬ ಪೂವಿನಂಬೆನೆ | ತೊಳಗುವ ಪದವಿ ನನೆಯ ಬಿಲ್ಲಿನೆ ಬೆನ್ನೋ | ತಳೆದು ನಡೆತರ್ಪ ತನ್ನ ಯ | ಕೆಳೆಯಂ ಮಧುವೆನೆ ಮನೋಜನಂತಿರೆ ನಡೆದಂ ||

  1. sof ವ| ಆಸಮಯದೊಳೆ ಪ್ರಮದೋದ್ಯಾನದೊಳೆ - ಅನಿಲಾಂದೋ೪ತನಾದವಗ್ರವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ರಂ ಸೇಸಿಯಾ | ಗೆ ನವೋದ್ಧಿನ್ನ ಸರೋಜಮಂಗಮಧುಗಂಧಭ್ರಾಂತನೃಂಗಾಂಗನಾ || ನಿನದಂ ಮಂಗಳಗೀತಮಾಗೆ ಸಿಕಕೊಕಾನೀಕನಾನಾವಿಧ | ಧ್ವನಿಗಳೆ ವಾಧ್ರನಿನಾದಮಾಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗೀತಗಂಗಾಧರಂ ೨೧ |

ವ|ಅಂತು ನಿರ್ಗಮಸಮಯನಿಸರ್ಗಶುಭಮಂಗಳಾಚಾರಂಗಳುಮನಲ್ಲಿ ನವೋದಯಪಭಾಪಟಳಭಾಳಪಲ್ಲವಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಿತ ಪೂರ್ಣಸುವರ್ಣ ಕುಂಭಮುಮನಿದಿರ್ಗೊಳುತ್ತುಂ ಶುಭಶಕುನಗಳುಮಂ ಕೈಕೊಳುತ್ತು ಸಮಾವೆಲ್ಲಿತಾನೂನಧಾನ್ಯಧನಕನಕಸನ್ನುವಲ್ಲಿಗಳಪ್ಪ ಪಲ್ಲಿಗಳುನನನ ವರತವಿವಿಧಜನಾಗನುಂಗಳಪ್ಪ ನೈಗನುಂಗಳುಮನಪಹಸಿತಕುಬೇರನಗರಿಗೆ