ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ūదినాsdసాయు ಪರಿಚ್ಛೆ ご『 ಯರನು ఆ గా)వాJదల్లిరిసి ಅವರನ್ನು ಭಾುತಾಭಗಿನಿಯರ೦ತೆ ನೋಡಿಕೊ೦ಡಿ ದ್ದನು. ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ సలు వావిగి టిరే لدلا يملك كانت منة ಚ೦ದ್ರ ಶೇಖರನು ತನಗೆ ಆಶ್ರಿತರಾದ ಕೆಲವು ಮನೆಯ 7 ಜನರೊಡನೆ ಆ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಛಪಾಸನೆಯರ ಮಾಡುವನು.. ಕವುಲೆಯೆ೦ಬೊಬ್ಬ ಅನಾಧೆ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯು కేలసశ్మిట్చశేJండిదను. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ స్వంతే ವುಗಳoತೆ ಲಾಲನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಿರುವನು.. ಚ೦ದ್ರುಶೇಖರನು ರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಧರ್ಮಪರಾಯಣನೂ ಆಗಿದ್ದನು; ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಮುನಿಋಷಿಗಳ೦ತೆ ಕಾಣುವನು. ಆದುದರಿ೦ದ ಅವನ ತಿಷ್ಯಂದಿರು ಪ್ರಸಾವವು ಬ೦ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಮುನಿಯೇಂದು ಹೇಳುವರು. అవన నాలికేయూదా ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಶಕು೦ತಲೆಯೆ೦ದು ಕರೆಯುವರು. నాయు రాశాPలవు يــدة دقته تدقيةئة نان ಸಾಯ೦ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ૩tddછું ,ઇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪರಿಚಿತೆಯಾದ ಸರಳೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಾ ಕಮಲೆ, ಕಮಲೆಯು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿ೦ದಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗಿನ್ನೂ ಹತ್ತೊಂಭತು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸು, ಅವಳಾರ ಮಗಳೆಂದಾಗಲೀ rte) eפרםניס38ספסa3 Fםטeפרס הפרספ נסנ3ססש3=ט ספ}זפ"ם סנ3סםaס נ3ס סט ಆ ವಿಚಾರಗಳಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು-ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಅಳುವು ದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವಳು– ಅದು ಕಾರಣ ಅವಳನಾರೂ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ వూడేుక్కిరలిల్ల. ಕವುಲೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನೂ ಕ೦ಡು ಗಾಮವಾಸಿಗ ಳೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುವರು–ಕವು ಲೆಯು ಅನುದಿನವೂ ಅನವರತ ಶಾಂತೆಯಾ ಗಿಯJಾ ಚಿಂತ್ಕಾಯುಕ್ತಿಯಾಗಿಯJಾ ಮರಗೊಂಡವಳಂತೆ ಅನ್ಯ వునే స్మళా ಗಿಯೂ ಇರುವಳು–ಅವಳು ಮಧಾಹ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳದಿದ್ದ ಮರಗಳ ಮದ್ಯೆ ಅಂಧ ಕಾರವು ಯುವಾಗಿ ಜನಗಳ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆಡೆ ಒ೦ಟಿಗಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತಿಸು ತ್ತಿರಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಳು. ಮಧಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೆದುವಾದ ಶಬ್ದ వేన్ను : نریم ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಳು–ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಚಾವುತಿನದಿಯ ಮಾವಿನಮರಗಳ ತಳವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತ ಕಲಕಲ ರವವನ್ನು ಮಾಡುತ ಹರಿದು ಹೋಗುತಿದ್ದ ಒ೦ಟಿನೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒ೦ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಲು ಇಷ್ಟ! ವುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಳು–ನದಿಯ نموةo3رمح رعية تجاه تج ధ్వనియున్న శీRళుతిరలు ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವಳು. ఆవళాకా ఆనం3వాదే రోలశాల ಧ್ವನಿಯನು ಕೇಳುತ್ತ ఆనం3వాణn కింతిసుత్తి. రువుదు ఆవద5 కింతే ? ఆదావాదర కింకి యుండు