ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Зргіюt88 зі פו-סה ದ್ವಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ; ಇಚಾಪುರದ జవిూను డారేనేJందిగే సెంబంధి ವನು టిఖీయుస్లు ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ-ಕJಾಡಲೇ ಯೋಗೈಯಾದೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಿಯು ದೊರೆತಳು. ಸಮರಸಿಂಹನೊ೦ದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಭಂಗಮಾಡಿದರಾ, ಧರ್ವುಪರಾ ಯುಣನಾದೆನ್ನ ಮಗನು ఆదశని వ్పలిల్ల–ఆవేనేందు ದಿನ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ دلتاندن « ತಂದೆಯೆ | ತಮಗಾವಾಗಲೂ ನಾನಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯJಾ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣಾಗಬೇಕು, ತಾವು ಸಮರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅ೦ಗೀಕಾರ ವನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಲು ನಾನೊಪ್ಪೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನಾ ಯುತಾರ್ಧ ವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ 3סJחפים הפ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ న్నేయు నే్ను అవాసిగే వెుదువేవూడెబెల కేందు ಸ್ಟಿರಮಾಡಿದೆನು, బలవగా వF5 ವಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪಕ್ರುಮಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಉಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅವನು ಏಕಾ೦ತವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು చిట్చ ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಹೆJಾರಟುಹೋದನು–ಅ೦ದಿನಿ೦ದ ನಾನವನನು సాJRడిల్ల. ನಗೇಂದ್ರುನು ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು,–ನಾನೆನಾ ಒಪ್ಪಿತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದವ ನಾದೆನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನಿ ವಾರ್ಧಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನಗಿ ಯಾತನೆ; ੇ వాయుస్సేనల్లి ఆల్గ్చేసి శువూరరంతిద్చేన్న ఇబ్సరు ಪುತ್ರರು ཊ༦:༣ జఎూనేు ದಾರಿಯ ಭಾರವನು درتريهة بثمة نة ಎಲ್ಲಿರುವರು? నేన్ని ವಯಸಿನಲ್ಲೆನಗೆ వూడేు వదళ్మే ಸೊಸೆಯರೀರ್ವರು ಎಲ್ಲಿರುವರು? ನನಗೆ סטיס אגס שנ9 ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆಯರಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾದ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಿಲ್ಲ. ಅಗಾಧ ವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆನು–ಪ್ರಭು! ನನ್ನಂತೆ ಹತಭಾಗ್ಯನು ಈ ಮJಾರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ఆషాJ్చందు ವೃತಾಂತವನು ಸಾ೦ಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ دثة ونتاركة ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಿಂದ ರೋದನ –ರೋದನವನ್ನು శిళ ఎల్లర ಹೃದಯವೂ ಕರಗಿತು ت ـ دثم نح nلتاهل 3 dتهت 3ة ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 3ספרש دميتركة ನಾದನು. ಬಳಿಕ ಶಿಖ೦ಡಿವಾಹನನು ನಗೇಂದ್ರನಾಥನನ್ನು ಕುರಿತು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗವು ಅನಾಯವಾದ శా5యు Fవాయుతేందు 3ళిదిద్బరీ, ご下)、ご下e) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡೋಣಾಗಲಿ sנה:סלי 68ס נ3סספ . ನಗೇರದ್ರ-ಶಿಖರ.ಡಿವಾಹನ! ನಾನೆನಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು;