ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇ ף סת ರಾಜಾ ಸಮರಸಿಂಹನ ಅನಾಥೆಯಾದಾ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದುಬಿಡು. ಅವಳನ್ನು ಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಯನು =هدثrdــ دنج 3ة دا ನನಗೀಗ ಮೊದಲಿನಾ ಗರ್ವವಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ನನಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ೦ ಭರಗಮಾಡುವೆ 3t ನಾನೆನಾ ಮುಗನ వు ఎమివాన్ను ಪೂನಃ ನೋಡದಂತಾಗಲಿ–ಅದಕ್ಕಿಂತספהס ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಭಿಶಾಪವನ್ನು నా నరియు నేు. ಶಿಖಂಡಿವಾಹನನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಪುನಃ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಯೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅವರವರು ಮಾತನಾಡುತಿದುದಾವ ವಿಚಾರವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು వారశావుశాలి లియు 5ు 3ళిదుశJళ్ళబల్లరు. లీ మిండివా5 నను ಹೇಳುತಿದ್ದನೇನಂದರೆ, 11 శ్రాయిన్ని ! విళంబవేరే ? తేవే్ము ಪರಿಚಯವನು ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೆ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ– ದೇವರು ನನಾ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿತಿಯನ್ನೆನಗೆ ಕೊಡದಹೊರತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೆನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತಾರಿಗೂ ಹೇಳೆನು ; ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೆನ್ನ ವುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯೆು ಬೇಡ. 95)໐ 2-9 3 # ? ಮಹಾಶ್ವೇತೆ-ಪರರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ಪರರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವರ ಮಾಡುತಿದ್ದನು, ಇತರರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಶಿಖ೦ಡಿ-ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ನೆರವೇರಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಗೇರದ್ರುನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳೋಣಾಯಿತೇಕೆ ? వేుశ్చాతే-సోవి్మూస్ఛితియుల్లి פה ה3סט ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯD Ridم نجbReدر ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನೆ, ఇల్లవే ఎంబు దన్ను ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ స్లు వాగినసాగే సమ్మెతేవిల్ల. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೆ භුස ವ ನಗ್ರಾಮವನು ಬಿಟ್ಟುದುದು All prevailing foe I curse thee let a sufferer's curse Clasp thee, h1s torturer, like remorse. Shelly. ುಟೀರಕ್ಕೆ. ಬಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಪಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದೆದು ಹೋದರು. ಬಾಹ್ಮಣ ಪತ್ನಿಯರೂ ಬಾಲಹ್ಮಣ ಕನ್ನೆಯರೂ ತಮ್ಮ ವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಹ್ಯಾಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಅವುಲೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಸಖಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಂ