ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


የግD U Eerlook d ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಅವುಲೆಯು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಅಲ್ಲೇಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳೆ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ੋਹਾਰੋਹ ਨਹ੪੦੬੦੦f। ఇచ్చేవిdబయేుదల్లవే P జవిూనేు -دبیات فاردیه ۹۹ده ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ د دتهتنا دكة وع ದಾರ ಮಹಾಶಯನ ಮಗನು ತರದೆಯು ಹೇಳಿದ యేణ్మన్నే ಮದುವೆ ಮಾಡಿ -ఇచ్చేవిల్లచే తెందేయు వెు నేయునే్ను ျမိဳးခ်ိဳ႕ Eே83லக்JRERo درهران ಹರಿ | ಹರಿ | ಇಂದ್ರನಾಧನು ಆ ಜಮಿಾನುದಾರನ ಮಗನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕಾಯಸ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ! ಮನವೆ! ಸಿರವಾಗು ! ತಂದೆಯು ಆರನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಮಗನು ಅಂತಹವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಸಮುರಸಿ೦ಹನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮರಸಿಂಹನ ಮಡದಿಯು ಈಗ ಛದ್ಮ ವೇಷದಲ್ಲಿ ఆజా తేవాసదల్లిర్బాళి, 之or{帝f ಮದುವೆಯನು ম33তন্তে?dং স্ট্র০ ತಲೂ ವ್ಯಸ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ-ಹರಿ! ಹರಿ! ನನ್ನ ಸಖಿಯು ಸಮರಸಿಂಹನ ಮಗಳೆ? ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ರಾಜರಾಣಿಯೆ೦ದು ಬೋಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಸ್ಕ ಜಾತಿಯ ಅಮ್ಮಗಳ೦ತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳಾರ ಸಂಗಡಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, వుత్యేయేవూ ಶಿವಪೂಜೆಯನು ಮಾಡು తెలైళ-ఆవాళా ವೃದ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯJಾ వు) మిదల్ల ಸ್ವರ್ಗಿಯ داد تدادثة حة دكة ಕಣ್ಣೋಳಿಸುತಿದೆ-ಸರಳೆಯೊ ! ಹುಡುಗಿಯೆನ್ನ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಭಿಭೂತೆ, ಅವಳ ಮನಸು ಅವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ತಾನು ರಾಜನ ವುಗಳೆ೦ತಲJಾ ಅರಿಯು ಳು | ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರಿಯೆ.Jಾ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಗಾತಿಯಾಗಲು ಸಾಹಸಗೊ೦ಡಿರುವೆನೆ? ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಪಾದಗಳ ಧJಾಳಿಯಿ೦ದ ರುದ್ರು ಪುರವೂ ವನಗಾವುವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದೆ? or;35 ! ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ! ನನಗಾವದೂ ಗೆJಾತಾಗುವುದಿಲ್ಲ'-ಅವುಲೆಯು ಈಪರಿ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆತಳು. ಜವಿಾನುದಾರ ನಗೆಂದ್ರನಾಧನು ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಯನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೇJಾದನು. ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾದ סלסט: סd8 טנJ3פ סספFפרספ נק ವೃದ್ಯ ಜಮಖಾನುದಾರನಿಗೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಶುಶJಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಇ೦ದು ಕವುಲೆಯJಾ ಸರಳೆಯನೂ ಇಬ್ಬರಾ ੀ ਦੇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಜಾತಿಯವನಾದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಮಿಾನುದಾರನಿಗೆ ಔತಣವಂ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು రౌసీ దరు. జవిూనుదారనిగే బ5ు ವಿಧವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜಮಿಾನುದಾರನು ಶಾಂತಮುಖಿಯರಾದಾ ಕುಮಾರಿಯರ ಸೆವೆರಯಿ೦ದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, సజలనేయు నేనాగి, 11 3ణంనిు ಮಲೆ! ನೀನೂ ಆ ಬಾಲೆ ಸರಳೆಯನೂ ಮನದ೦ಡಲೆಯಿ೦ದ ಮನನೊಂದಿರುವ వుదుకోనిగే సెలు వాగి నేవు స్మరిసి ಮನಮುಟ್ಟ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಶುಶJಾJಷೆ