ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಚ್ಛೇದ 「)ロ昌ー دلعتلته. هك نة a ದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು ತೆ೦ಬಲುಗಳಲ್ಲಿ ತರುಮುತ್ರ ನಿಂತು ನಿಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಗಾನಮಾಡುವರು, ಪಕ್ಷಿಕುಲವು ತರುಣ ಅರುಣ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ "f తేవ్ము ಕೊರಳನ್ನು సRDసుకిదు వు. tarסספduצהפרח ט חפה=gלוש cה ತ್ರೆಲಾ ಆಲೋಕಮಯವಾಗಿಯJಾ ಆನಂದಮಯವಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದಿತು. ಪ್ರಕಾಂಡವಾದಾ ದುರ್ಗದ ನಿವುತಲದಲ್ಲೊಂದು ನಿಭೃತವಾಗಿದೆಬ್ಬೂಂದು కేJRFశీయుల్లి ಹೀನಕಾಂತಿಯುಳ್ಕೊಂದು ಪ್ರಣಿತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯJಾ ಸರಳೆಯJಾ వులగిద్చరు ; ಶಕುನಿಯ ಚರರಿ೦ದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ .ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯರಾಗಿದ್ದರು للغدية ಸರಳೆಯು ನಿದ್ರಿತೆ; ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಮಹಾ ಶ್ವೇತೆಯ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು, ರಾತ್ರಿಯೆಲಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು బణ్ణిశా ನಿದ್ದೆಹೋಗುತಿದ್ದಳು-ಸರಳೆಯ ಶರೀರವು శ్ని పోసి ద్చితేు, ಕಣ್ಣುಗಳು ಗುಂಡಿ ಗಿಳಿದಿದುವು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪ್ರುಫುಲ್ಲತೆ ಅಧವಾ ಆ ಬಾಲಿಕಾಭಾವ ಎಲ್ಲ ; ಸರಳೆಯು ಈಗಾ బాలికేయుల్ల-ఒమ్మిందేJవే్ము అశJూలవాద బీJణRరో ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದು ಬಾಲಿಕಾ ಸುಲಭ ಸುಖಸ್ವಪ್ನದಿಂದೆಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸರಳೆಯ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದಾಳೆ– ಅವಳ ಮುಖದ ಭಾವವು ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅದು ಭಯದ ಭಾವವಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಭಾವವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಚಿಂತೆಯ ಭಾವವೂ ಅಲ್ಲ–ಕಣುಗಳು జ్వలిసు తిడ్చునె, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದವಳಾ ಮಧುರಾಧರದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಕುಳಿತು ಅದ వేఎఎత్తే, యేల్లు వేుఎడి శశేు వంతిదితేు, ಅವಳಾ ಮುಖಮ೦ಡಲದಲ್ಲಿ ಉನ್ಮತ್ತು ತೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ತೋರುತಿದುವು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನರವುಬ್ಬಿ ಹುರಿಗೊಂಡ೦ ತಿದ್ದಿತು. ಹೃದಯ ವು వూవFస్మృతి యుండలJ కింతా తెరంగ దిండలు ಹೋಯಾಡುವಂತಿದ್ದಿತು. ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಳು; ಎಚ್ಚರಗೊ೦ಡೆದ್ದವಳು ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಅಮಾ! ರಾತ್ರಿುಯೆಲಾ, ನಿನಗೆ ನಿದ್ರೆ నిుల్లవే ? ఎందళ). ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸರಳೆಯು ಪುನಃ 'ಅಮಾ! ನಿನಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನಿನ ರಾತ್ರಿ) ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ఆన్నవు ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಿದೆ; వుట్చల్ల' - دت ما تتج ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಊಟದಲ್ಲೆನಗೆ రు జింనిఎల్ల. సరళి-లూటఎల్లదిద్పరే ಶರೀರವೆಷುದಿನ ಉಳಿದಿರುವುದು ? ,, ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಮಗು! ಇನು ಶರೀರವಿದ್ದೇನಾಗಬೇಕು ? దేE వరు దయు ಗೈದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಾಕುಮಾಡಿದ್ದರೆ 949,ংe43, ১ঃ3Pংaে32.59g.