ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪರಿಚ್ಛೇದ TMT. To دلہ#:dھادل;.دad.a" ಲೀಲೆಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಅರಿಯೆವು. ఇల్లదిద్చరే, ఈ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ੪੦dJ ਹ੦ri੯ ਦੇ ? ವಿಮಲೆ-(ಮೊದಲಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ) ನನ್ನ వినేతియు నే్ను ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಣಾಗಲಿ: ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂಬುದು ಕ್ಷಣಸಾಯಿಮಾತ್ರ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭೀಷಣ ವಾದ ಪಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಿರದು. ಆ ಪಾಮರನ ಮುತುವಿಗೆ ಉಪಾಯವು తెనాలిగియుల మీదు యేువంతిదే, తేవే్ము న్చామియు ಮರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ విళంబవిల్ల. ಇಪ್ಪತ್ತುಮJಾರನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ భికారిణి యు ರತ್ನ Has sorrow thy young days shaded As clouds o’er the murning fleet ? TDD fast have those young pays faded That even in sorrow were sweet? Does time with his cold wings with ei Each feeling that un ce was dear ? Come, child of misfortune 1 come hither, I’ll weep thee tear for tear ! Моor e. J్బయన్గా బళి 5 دادند قمی و تت دانة ವೂಜೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕುನಿಯು ಆಕ್ಷೇಪ . ربمئات منل پات ತೀರಕ್ಕೆ دثoگئمددگ5 دگc విరలిల్ల. ಆವ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಯವನಾವಸ್ಸೆಯನೂ ಅವಳ ಸುಖದ ದಿನಗಳೂ శళిదుడే గిడుపా, ఆవేళు ఎల్లి రాజశులచే ಚJಾಡಾಮಣಿಯು ಸ್ವರಾಪ ವಾಗಿದಾ ಸಮರಸಿಂಹನಿಗೆ ರಾಜಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಳೋ 「aロ亡す○ び3)rーロ。 ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ నిరా లేుయోుయోూదా &R న ఏధా చేయు) బందియూగి లువా ಸನೆಯಂಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ದುರ್ಗದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲ ಕಲ ಶಬ್ದವರ ಮಾಡುತ್ತ ಹರಿಯುತಿದಾ ತರಂಗಮಯವಾದ ಯಮುನೆಯು ಇ೦ದೂ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ఆలేJ్స్వల ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ F3Joe ở roedo35 Då #Jeová o ಹರಿಯುತಿದ್ದಿತು. ಅದರಲಾವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಲ್ಲ; ದೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದ್ದ ಮರಗಳ ಗುಂಪು, ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದ್ದ ಮಾವಿನತೋಪು, దోు గFడిదురిగే ಕಾಣುತಿದ್ದ ఏనార్తె. రవాణదో చెపేJPల, ಗದ್ದೆ, ವೆುದಾನಗಳು, ಮು೦ತಾದವುಗಳಾವ 3○:3F ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗಳುಂಟಾಗಿದುವು! ಇಂದಾ ಪೂರ್ವ ಗೌರವವೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ? ಆ ದುರ್ಗಾಧಿ 323 сšeg i e విరున్యెనేల్లి ? బిసిలశాలచ వ్చబలవాలెడ గాళి యుండ